موافقتنامه همکاری امنیتی اطلاعاتی بین ایران و روسیه در دستورکار مجلس

  4020919021

رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در دستورکار مجلس قرار دارد.

موافقتنامه همکاری امنیتی اطلاعاتی بین ایران و روسیه در دستورکار مجلس

به گزارش تسنیم، جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 آذرماه) قوه مقننه  به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 196 تن از نمایندگان آغاز شد.

روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی(اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به داوری در اجرای ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس بااولویت در دستور قرار گرفت

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در اجرای ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.