فرار به‌موقع یک کارگر چینی از حادثه

  4020919013

جرثقیل مشغول تخلیه بار یک کامیونت در چین بود که حادثه‌ای رخ داد. ستون بزرگ ۱۰ تنی روی کامیونت از داخل زنجیر جرثقیل خارج شد و روی زمین افتاد. کارگری که نزدیک ستون ایستاده بود به‌موقع از مهلکه گریخت و جان خود را نجات داد.