رشد ۲.۳ میلیارد یورویی واردات در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳

  4020916085

دولت در ویرایش نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۳ که هفته گذشته تقدیم مجلس شد، ۲.۳ میلیارد یورو به هزینه واردات در بودجه اضافه کرد.

رشد ۲.۳ میلیارد یورویی واردات در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳

به گزارش تسنیم، در حالی ارزش کل واردات در نسخه اولیه لایحه بودجه 1403 که اول آذر منتشر شد، 55 میلیارد یورو بوده است، دولت در ویرایش نهایی لایحه بودجه 1403 این رقم را به 57 میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داده است.