دانشجویان اردبیلی در حضور اژه‌ای چه گفتند؟

  4020916065

دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با رئیس قوه قضاییه که در مراسم روز دانشجو در استان اردبیل حضور یافت، سخن گفتند.