مخالفت شواری نظارت با تعویق انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران

  4020916058

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اقدامات انجمن نظارت بر انتخابات مطابق قانون و در راستای اجرای تکالیف محوله بوده، بر حمایت شورای عالی از روند برگزاری انتخابات در اول بهمن ۱۴۰۲ تاکید کرد.

مخالفت شواری نظارت با تعویق انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران

به گزارش تسنیم، در حالی که تلاشهایی از سوی هییت رئیسه اتاق بازرگانی ایرانی برای معرفی اعضای جدید انجمن نظارت بر انتخابات با هدف تعویق در زمان مقرر برگزاری انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته بود، با اعلام مخالفت شورای نظارت با این پیشنهاد بر تداوم فعالیت قانونی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران تاکید شد.

استعلام صلاحیت داوطلبان ریاست اتاق ایران انجام شده است

 بر اساس اعلام وزارت صمت، از دیدار دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با اعضاء انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران که در بعد از ظهر روز چهارشنبه 15/09/1402 برگزار شد، «حسین میرمحمد صادقی» رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارشی از روند برگزاری انتخابات و ثبت نام از داوطلبان ریاست اتاق ایران ارائه کرد و با اشاره به مصوبات انجمن تاکید کرد که در وضعیت حاضر اقدامات لازم جهت استعلام صلاحیت داوطلبین نیز انجام شده است که متعاقبا نتایج آن اعلام خواهد شد.

در ادامه این دیدار «سیدعلی لطفی‌زاده» دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تقدیر و تشکر از انجمن نظارت و تلاشهای ارزشمند انجام شده، از مشارکت داوطلبان برای برگزاری انتخاباتی پرشور تقدیر و بر لزوم اجرای مصوبات انجمن نظارت پیرامون انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد.

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با اشاره به تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و تکلیف شورای عالی نظارت دایر بر برگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس اتاق بازرگانی ایران، اقدامات انجمن مزبور را مطابق قانون و در راستای اجرای تکالیف محوله دانسته و بر حمایت شورای عالی از روند برگزاری انتخابات تاکید کرد.

لازم به ذکر است مطابق با مصوبه مورخه 1/8/1402 شورای عالی نظارت، مدت ماموریت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به منظور برگزاری انتخابات تمدید گردیده است.