تصاویر زمین‌گیر شدن خودروها در جاده چالوس

  4020901034

ترافیک در محور کرج - چالوس به صورت روان در جریان بوده و این محور دارای بارش برف و باران است.