بزرگترین برج مسکونی جهان با ۳۰,۰۰۰ نفر ساکن

  4020815108

تصاویری از برج مسکونی در هوانگژو چین که ۳۰۰۰۰ نفر ساکن آن هستند