نتیجه قورت دادن کرم شب‌تاب توسط قورباغه

  4020324019

کرم شب‌تاب بلعید شده توسط قورباغه، تا لحظاتی قبل از مرگش از خود نور منتشر کرده و این مساله سبب روشن شدن پیکر قورباغه شد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین