«ژنو»

گروه عکس الف،   4010414046

ژنو دومین شهر پرجمعیت کشور سوئیس است. این شهر در جنوب غربی دریاچه ی ژنو قرار دارد و توسط سه رشته کوه به طور کامل محاصره شده، ژنو میزبان بیشترین تعداد نهادهای بین‌المللی در جهان است. در این شهر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و اروپایی زیادی قرار دارد.

«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»«ژنو»

تماشا کنید

یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس
ابر آروان

آخرین عناوین