حکایت بیمارستان‌های فرسوده در تهران و نامه‌نگاری‌های مکرر برای ایمن‌سازی

گروه اجتماعی الف،   4010408027

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به قدمت بالای عمده بیمارستان‌های تهران و با بیان اینکه انجام فعالیت‌های بهداشتی و درمانی برای تامین سلامتی مردم است،‌ گفت: بنابراین در مراکز بهداشتی درمانی اهمیت ایمنی چه از نظر سازه‌ای، تاسیساتی، خطرات آتش‌نشانی،‌ مخاطرات و بحران‌های طبیعی و... اهمیت قابل توجهی دارد.

حکایت بیمارستان‌های فرسوده در تهران و نامه‌نگاری‌های مکرر برای ایمن‌سازی

دکتر محمود خدادوست در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اساسا مراکز بهداشتی درمانی و بیماراستان‌ها باید از عالی‌ترین سطح ایمنی از همه نظر برخوردار باشند،‌ تصریح کرد: چراکه در مواقع بروز یک اتفاق تهدید کننده امنیت فیزیکی جان انسان‌ها،‌ این مراکز به عنوان محل نجات دهنده جان انسان‌ها عمل می‌کنند و مصدومین و بیماران باید در این مراکز تحت درمان قرار گیرند. لذا بر هیچکس اهمیت ایمنی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پوشیده نیست.

قدمت بالای مراکز بهداشتی درمانی موجود در تهران و وضعیت نامناسب ایمنی آن‌ها

وی با اشاره به جمعیت زیادی که در شهر بزرگی مثل تهران متمرکز شده، با وجود اینکه محل مراکز ارجاعی بیماران است، یعنی جایی که از همه نقاط کشور سایر پزشکان بیماران خود را در صورت عدم بهبودی به پزشکان متخصص تهران ارجاع می‌دهند؛ توضیح داد: متاسفانه عمده بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران قدمت چندین ساله و حتی بالای ۴۰ سال دارند که با شرایط استاندارد ایمنی فاصله زیادی دارند و در طول این سال‌ها نیز به علت کمبود بودجه و منابع به بحث‌های ایمن سازی و مقاوم سازی  آن‌ها توجه جدی نشده است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مقاوم سازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها برای ما (مسئولان توسعه دانشگاه) جزو اولویت‌هاست،‌ بیان کرد: در سال‌های گذشته این مسئله را به کرات به کمیسیون مجلس، سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت بهداشت به طور مکتوب نوشتیم و تاکید کردیم که حتما باید یک بودجه اختصاصی برای این امر در نظر گرفته شود؛ حتی خواستار این شدیم تا یک بودجه معینی را در برنامه بودجه کشور قرار دهند و منابعی اختصاصی و مضاعفی برای بحث‌های ایمن سازی و مقاوم سازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها در تهران اختصاص داده شود.

مطلوب بودن ایمنی سازه‌ای در مراکز بهداشتی درمانی در استان‌ها نسبت به تهران

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها با توجه به قدمت شهرستان یا استان برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی جدید و نو، ساخته شده است، که می‌تواند برخی از مشکلات آن‌جا را پوشش دهد، ‌یادآور شد: متاسفانه در شهر تهران متناسب با افزایش جمعیت و گذشت زمان مراکز جایگزینی که بتواند از ایمنی مناسبی برخوردار باشد در طول این سال‌ها آن هم در بخش دولتی به ندرت ساخته شده است.

خدادوست یکی از مشکلات اصلی تهران بزرگ را با در نظر گرفتن وضع و تعداد بیمارستان‌های موجود، کمبود سرانه تخت بیمارستانی برای این پوشش جمعیت تهران دانست و افزود: اگر بسیاری از بیمارستان‌های ما به دلیل ناایمن بودن و مشکلات زیر ساختی یا فرسودگی ناشی از زیر ساخت از رده خارج شوند، به طریق اولی تهران به سرانه تخت قابل توجه نیاز خواهد داشت؛ بنابراین مسئولین امر باید به این مسئله یک توجه جدی و مضاعفی داشته باشند.

حفظ وضع موجود در حالت مطلوب

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مراکز و بیمارستان‌های ناایمن را نگه داریم طبیعتا به یک بودجه مضاعفی برای حفظ وضع موجود نیاز است، توضیح داد: چراکه وقتی ساختمانی دارای زیرساخت ناایمنی باشد هزینه‌های نگهداری آن‌ها در وضع فعلی هم افزایش می‌یابد. همچنین برای حفظ وضع موجود در شرایط مطلوب به هزینه و منابع نیاز است.

مراکز بهداشتی درمانی فرسوده در تهران شناسایی و ارزیابی شده است

وی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر با هماهنگی دفتر فنی، سازمان آتش‌نشانی و نظام مهندسی ارزیابی از مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌ها انجام شده است، عنوان کرد: آن‌هایی که نیاز به مقاوم سازی دارند، آن‌هایی که نیاز به برخی اصلاحات زیر ساختی دارند و یا حتی آن‌هایی که باید از رده خارج شوند و به جای آن‌ها بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی جدید ساخته شود تا حدودی انجام شده است. دانشگاه‌های مستقر در تهران این ارزیابی را دارند که کدام یک از بیمارستان‌های دولتی و حتی خصوصی نیاز به تقویت زیرساختی دارند.

لزوم تبصره‌ای در قانون برنامه و بودجه برای بازسازی و مقاوم سازی مراکز بهداشتی درمانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کار بازسازی و مقاوم سازی مراکز بهداشتی درمانی کار یک روز و دو روز نیست و قاعدتا باید به تدریج این کار  اتفاق افتد، تصریح کرد: لازمه انجام آن هم حمایت مالی قابل توجهی از طرف مقامات ذی‌ربط همچون سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت است و حتی بعضا لازم است تا تبصره ای در قانون برنامه بودجه پیش بینی شود.

خدادوست همچنین در خصوص اعتباربخشی در این حوزه،‌ افزود: اینکه مراکز بهداشتی درمانی نیاز به مقاوم سازی و به دنبال آن نیاز به بودجه و منابع دارد، توسط سازمان برنامه و بودجه، دولت و وزارت خانه از نظر فنی و کارشناسی پذیرفته شده است و همگرایی وجود دارد؛ اما به دلیل محدودیت منابع عدد قابل توجهی برای این کار اختصاص پیدا نکرده است. تلاش‌ها بر این است تا هر ساله مقداری بودجه و منابع تا حد معقولی به این امر اختصاص یابد.

اضافه شدن بیمارستان‌های جدید تا پایان سال به مدار درمان در شهر تهران

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر هم برای خود تهران بزرگ و نیز شهرستان‌های اطراف برای افزایش تخت بیمارستانی اقدامات خوبی صورت گرفته است، که احتمالا تا پایان سال به چرخه مدار ما اضافه خواهند شد،‌ افزود: برای مثال بیمارستان شهدای تجریش با ۸۳۰ تخت، بیمارستان مهدی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۰۰۰ تخت، بیمارستان الغدیر بوم‌هن با ۱۶۰ تخت وارد مدار می‌شوند.

وی مجددا تاکید کرد: حفظ وضعیت موجود در حالت مطلوب،‌ مقاوم سازی و در نهایت ساخت مراکز بهداشت درمانی جدید از بهترین راهکارهای این حوزه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری اینکه این بیمارستان‌های جدید و تازه ساخت قطعا پاسخگوی نیاز تهران بزرگ نخواهد بود،‌ خاطرنشان کرد: برای همین باید همزمان به فکر مقاوم سازی بیمارستان‌های موجود،‌ یعنی آن‌هایی که قابلیت مقاوم سازی دارند، باشیم. بخشی که باید از مدار خارج شوند، به فکر انتقال آن‌ها به بیمارستان‌های جدید و برای آن‌هایی که قابلیت مقاوم سازی دارند به فکر تامین منابع آن باشیم.

وی در ادمه افزود: هنوز بیمارستانی از کارکرد خارج نشده و فعلا از سال گذشته بسیاری از بیمارستان‌هایی را که زیر ساخت ناایمن داشتند، شروع به تقویت زیرساخت‌های آن‌ها کردیم که این کار همچنان ادامه دارد.

یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. انتقاد تند یک روحانی به استوری علی کریمی در مورد موضوع نذری

  2. چرا مدعیان تقلب در ۸۸، «لیبرال» دروغین بودند؟!

  3. ایران قوی و خاورمیانه ای جدید

  4. تایوان از جنگ اوکراین درس می گیرد؟!

  5. چرا ایران با توافق هسته ای یا بدون آن برنده است؟

  6. هر سخن نادرستی، از سر «عناد» نیست

  7. خبر مهم از افزایش حقوق بازنشستگان

  8. مگر از هلند چه کم داریم؟!/ مازندران باید هاب صادراتی کشور شود

  9. واکنش علی مطهری به نوشته اخیر موسوی

  10. حمله به سلمان رشدی و مانورهای تبلیغاتی غرب

  11. آمریکا؛ ساختمانی زیبا اما در حال ریزش !

  12. چرا میرحسین و کروبی محاکمه نشدند؟

  13. آیا حماس واقعا در جنگ ۳ روزه حضور نداشت؟

  14. روایت مخبر از میراث دولت روحانی/ احتمال توافق از نگاه امیرعبداللهیان/ روایت ذوالنوری از روند مذاکرات در دولت روحانی و رئیسی

  15. واکنش کرباسچی به یادداشت میرحسین موسوی/تاکید قالیباف بر اجرای کالابرگ / انتقاد باهنر از شورای نگهبان بابت ردصلاحیت لاریجانی

  16. گفتگو با ناجی صدها نفر از سیل استهبان

  17. کمبود وکیل کاربلد انحصار وکالت را شدت بخشیده است

  18. وعده بهادری جهرمی درباره افزایش حقوق کارمندان/ روایت خزعلی از حضور ناشناس در ورزشگاه آزادی

  19. افزایش حقوق جدید کارکنان دولت و بازنشستگان تا یک ماه آینده

  20. مقایسه یک سال دولت رئیسی با ۸ سال دولت روحانی

  21. حمایت رسانه‌ای عربستان و اسرائیل از فتنه‌انگیزی در عراق

  22. پای دولتی ها در کفش عکاسان !

  23. واکنش رییسی به نامه کنکوری دیده بان شفافیت و عدالت

  24. پاسخ عطا الله مهاجرانی به تهدیدات / محاکمه من در لندن یک فرصت طلایی است

  25. اگرها و بایدها،کافی است؛ باید در ترانزیت دریایی سرآمد شویم

  ابر آروان

  آخرین عناوین

  بلیط هواپیما