توانگر: یکی از افراد دستگیرشده فعال در آمدنیوزهای داخلی مکرر به مجلس رفت‌وآمد داشته است! 

گروه سیاسی الف،   4010329086

نماینده مجلس می‌گوید؛ یکی از افراد دستگیرشده فعال در آمدنیوزهای داخلی مکرر به مجلس رفت‌وآمد داشته است! 

اشاره مجتبی توانگر به ادمین‌های کانال‌های نیمه‌محرمانه، سرائر و سایه‌نویس است که در روزهای گذشته به اتهام ایجاد اختلاف با اخبار کذب بازداشت شده‌اند.