جهان جنگلی یا جنگل جهانی

گروه تعاملی الف،   4010328024
جهان جنگلی یا جنگل جهانی

گروه تعاملی الف - سید محمد صادق میرمحمدی:

جهان جنگلی یا جنگل جهانی یاد دارم در دوران تحصیل موضوعی به نام قانون جنگل را بمن یاد دادند و گفتند در طبیعت هر موجودی که قوی‌تر باشد، زنده می ماند و ازین چرخه طبیعت به قانون جنگل نام بردند. اتفاقات حال و حاضر جهان از جمله جنگ روسیه، تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ، راهزنی های دریایی، توافقات پست پرده، دزدی‌های علنی، کشتار انسان‌های بی‌گناه در یمن و فلسطین و سایر نقاط جهان و... همه و همه تاکید بر این نکته دارند که: متاسفانه در جهانی زندگی می‌کنیم که علی‌رغم وجود پیشرفت‌های علمی و مباحث و تحقیقات فراوان علمی فرهنگی جامعه شناختی و ... عملا قانون جنگل بر آن حاکم است و به تعبیر بنده جهان جنگلی یا جنگل جهانی است.

در این جنگل جهانی هرکس قدرت بیشتری دارد ادامه حیات داده و به دیگران زور می‌گوید و دیگران مجبورند زیر سلطه او باشند. جهانی که در آن معیار کشورها، امنیت و اقتصاد و پیشرفت خودشان است و برای رسیدن به آن، حاضرند به دیگران ظلم کنند، بکشند، بدزدند و غارت کنند. جهانی که در آن سازمان‌های متعددی همچون سازمان ملل، یونیسف، سلیب سرخ، یونسکو، بانک جهانی و... جهت استفاده عادلانه همه کشورها از نعمت‌های خدا و علم و فرهنگ و پیشرفت بشر بوجود آمده است. البته همه شأن سوری هستند، این رو دیگر همه می‌دانند . در ادامه از تحلیل بازپسگیری موفق کشتی نفتکش ایران، به چند پیشنهاد راهبردی راجع به پاسخ‌های مناسب به زورگویی دولت‌های قدرتمند می‌پردازم.

موضوع روز دزدی نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و در ازای آن توقیف دو نفتکش یونانی توسط سپاه پاسداران، جدای از اینکه معادلات نظامی، سیاسی، اقتصادی را به نفع جمهوری اسلامی عوض کرد و نشانگر اقتدار ارزشمند ایران در جهان بود چند پیامد دیگر هم داشت که بعد از بررسی اجمالی آن، پیشنهادات خودم را مطرح می‌کنم:

۱. یونان عضو ناتو است و ماده پنج پیمان این کشورها این است که اگر یک حمله مسلحانه علیه یکی از کشورهای عضو رخ دهد، باید آن را یک حمله علیه همه کشورهای عضو در نظر گرفت؛ و سایر اعضا در صورت لزوم باید عضو مورد حمله را با نیروهای مسلح کمک کنند. و اقدام سپاه پاسداران یک حمله نظامی بود. هیچ اقدامی از هیچ یک از اعضای ناتو صورت نگرفت و چند کشور اقدام به صدور چند بیانیه کردند.

۲. محموله کشتی ها ظاهراً نفت آمریکا بوده که اکنون در اختیار نیروهای مصلح ما است. و آمریکا هم به عنوان ابرقدرت نظامی اقتصادی جهان واکنش عملی انجام نداد.

۳. تسلط بر مهمترین آبراهه کره زمین امتیاز بزرگی است که کشورها را از واکنش‌های عملی به جمهوری اسلامی بازمی‌دارد.

۴. این نکته را گوشزد کرد که جمهوری اسلامی ممکن است عوض یک سیلی، دو سیلی حواله دشمن متخاصم کند، شاید هم بیشتر! این موضوع را ما تعیین می‌کنیم.