تحلیل محمود گبرلو از جشنواره فیلم کن امسال

گروه ویدئو الف،   4010308054

ویدئویی از تحلیل محمود‌‌‌‌ گبرلو از حضور ایرانیان و حاشیه آن در جشنواره‌ی هفتاد و پنج فیلم کن فرانسه را مشاهده می‌کنید.