در گفت و گو با دارایی مطرح شد؛ جدی گرفتن موضوع گمرک ویژه دارو و تجهیزات پزشکی

گروه اجتماعی الف،   4010307039

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت از شرکت‌های اصیل حمایت خواهد کرد و باید یک تعادلی بین موضوع مواد اولیه و تولید نهایی ایجاد شود.

جدی گرفتن موضوع گمرک ویژه دارو و تجهیزات پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان: دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: موضوع گمرک ویژه دارو و تجهیزات پزشکی باید جدی گرفته شود. دولت ما یکپارچه است و دیوارها در این دولت برداشته شده و هیچ فرفی بین وزارت بهداشت و صمت در زمینه تولید و حمایت از تولید کنندگان  وجود ندارد، همچنین به هیچ عنوان نباید یارگیری انجام شود.

او افزود:  تولیدات باید به صورت مستمر ارزیابی شود و مداومت بر پایش و ارزیابی ها باید مرتب انجام شود. باید یک تعادلی در موضوع مواد اولیه و تولید نهایی باشد و اینکه یک فردی بیاید مجوز شرکت دانش بنیان را گرفته و دیگر برود قابل قبول نیست. زیر ساخت های لازم در کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم شده است. برخی از کشورها سه ماه دچار تحریم و مشکلات شده درصورتی که ایران در حدود ۴٠ سال است که امواجهه با اینگونه مسائل است.

رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که اصالت برای ما مهم است و در کشورمان  مونتاژ کردن ها هیچ راهی نخواهند برد. ما از شرکت های اصیل حمایت خواهیم کرد. وزارت بهداشت از تولید کنندگان دارو و تجهیزات پژشکی حمایت کافی انجام می دهیم و سعی کرده تا بروکراسی ها را کاهش بدهد.

دارایی گفت: صنعت ایران  اصیل است و کشورمان از نخبگان خوبی برخوردار است. ما در دوران کرونا توانسته به کمک مردم و بیماران بیاییم.دغدغه تولبد کنندکان به حق است و مطالبات تجهیزات پزشکی و دارویی حق الناس و پرداخت تسهیلات ویژه حق تولید کندگان این حوزه ها  است .ما کرونا را با داشتن تولید کنندگان و حکمرانان خوب به درستی مدیربت کردیم.