لحظه ریزش سقف استادیوم فوتبال

گروه ویدئو الف،   4010304010

هنگام برگزاری یک مسابقه فوتبال در استادیومی در قزاقستان، بخشی از سقف ورزشگاه فرو ریخت. این سازه روی جایگاه تماشاگران و بخشی از زمین دو و میدانی ریزش کرد.

یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس
ابر آروان

آخرین عناوین