همخوانی «سلام فرمانده» در حرم حضرت زینب (س)

گروه ویدئو الف،   4010301079

در ادامه همخوانی های «سلام فرمانده»، این بار این نماهنگ در حرم حضرت زینب (س) طنین انداز شد. این نماهنگ به سرعت در سراسر جهان چرخیده و بسیاری از جوانان و حتی کودکان و نوجوانان آن را زمزمه می کنند.