جاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمن

گروه عکس الف،   4010301072

لغزش زمین در چالوس ، بعد از گذشت ۲۰ سال، بار دیگر خطرات این محور قدیمی را به متولیان آن گوشزدکرد، هر چند در طول سال‌های گذشته لغزش زمین، ریزش سنگ‌ها و سنگریزه‌ها به جاده و نبود گالری برای جدارۀ کوه‌هایی که امکان ریزش داشته‌اند، مهمترین مشکلات این جاده محسوب شده و حتی در مناطقی با کشته و زخمی نیز داشته است، اما به نظر می‌رسد نبود اعتبار تا کنون مهمترین دلیلی بوده که ایمن‌سازی این جاده را به عقب انداخته است.

جاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمنجاده چالوس؛‌ کهنسال و ناایمن
یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس
ابر آروان

آخرین عناوین