جدال نفس‌گیر برای رهایی از آرواره‌های تمساح!

گروه ویدئو الف،   4010226028

گروهی از آنتلوپ‌ها (به گروه بزرگی از جانوران به نام شاخ‌درازان گفته می‌شود) برای نوشیدن آب به سمت برکه‌ای رفته بودند، غافل از اینکه یک تمساح در کمین آنان است ، آنتلوپ که به نظر می‌رسد لب هایش زخم شده از درد شروع به دویدن کرد و خیلی خوش شانس بود که اینبار طعمه تمساح نشد.