کلاهبرداران چگونه از طریق سامانه دریافت یارانه ها، از مردم کلاهبرداری می کنند؟

گروه ویدئو الف،   4010226023

سرهنگ "پاشایی" معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا: این کلاهبرداری شبیه کلاهبرداری سامانه ثنا و سامانه کمک معیشتی است.کلاهبرداران مردم را تهدید می کنند.