وزیر دادگستری: جریمه‌های تعزیرات پنج برابر افزایش می‌یابد

گروه سیاسی الف،   4010221092

وزیر دادگستری گفت: جریمه‌های تعزیرات طبق مصوبه جدید پنج برابر افزایش می یابد.

وزیر دادگستری: جریمه‌های تعزیرات پنج برابر افزایش می‌یابد

امیرحسین رحیمی روز چهارشنبه درحاشیه نشست ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو با ایرنا افزود: پیش تر می گفتند مجازات‌های تعزیرات بازدارنده نیست. طی روزهای اخیر مجوزهایی گرفتیم که یکی از آنها افزایش جریمه ها در مقایسه با جریمه‌های قبلی تعزیرات است و این جریمه‌ها تا پنج برابر افزایش یافت.

وی افزود: سازمان تعزیرات طبق مصوبه جدید می‌تواند تابلو اعلان تخلف در آن واحد صنفی متخلف را هم نصب کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پرونده‌های تعزیرات در گذشته از سوی هیاتی سه نفر با ترکیب نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف و رئیس شعبه تعزیرات رسیدگی می‌شد، اظهار داشت: در گذشته این امر خیلی زمان بر و  غیرمتمرکز بود اما از این به بعد متمرکز و از  سوی رییس شعبه تعزیرات انجام می‌شود تا با سرعت بیشتر رسیدگی شود.

وی ادامه داد: پیش‌تر آرای صادر شده تعزیرات پس از مراحل  بدوی و تجدیدنظر در دیوان عدالت قابل اعتراض بود که کلی وقت می گرفت و حال آرای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت رسیدگی نمی‌شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: مجازات‌های تعزیرات با این مصوبات جدید بازدارنده است البته امیدواریم با توجه به نظارت سازمان اصناف و حمایت از مصرف کننده، نیاز به استفاده از این مجوزها نباشیم.