بورس سبز شد/ نقشه بورس امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

گروه بورس الف،   4010211071

شاخص کل بورس امروز یکشنبه،‌ با ۳۰۱۱ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۲۴۵ واحد افزایش یافت و رقم ۴۱۹ هزار و ۳۵۱ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۶۱۵ هزار معامله به ارزش ۵۵ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال انجام شد.