علی اف خواستار حضور فعال شرکت های ایرانی در طرح های بازسازی این کشور شد  

گروه جهان الف،   4001105026

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار حضور فعال شرکت های ایران در توسعه و بازسازی مناطق آزاد شده این کشور شد .

علی اف خواستار حضور فعال شرکت های ایرانی در طرح های بازسازی این کشور شد  
علی اف خواستار حضور فعال شرکت های ایرانی در طرح های بازسازی این کشور شد  
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین