انفجار مرگبار در غنا

گروه عکس الف،   4001102072

این انفجار در شهر"بوگوسو" در غرب غنا و در اثر برخورد یک کامیون معدنکاری مملو از مواد منفجره با یک موتورسیکلت رخ داد.

انفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غناانفجار مرگبار در غنا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین