تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهر

گروه عکس الف،   4001028059

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران، سه‌شنبه ۲۸ دی با ۵۱ درصد رشد نسبت به سال جاری با رقم ۵۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان تقدیم شورای شهر تهران شد.

تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهرتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای شهر
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین