آمریکا بزرگترین ویرانگر جهانی

گروه ویدئو الف،   4001028032

نیروهای هوایی آمریکا در ۲۰ سال گذشته بیش از ۳۳۷ هزار بمب و موشک بر روی کشورهای دیگر شلیک کرده‌ است.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین