بارش برف در سنندج بعد از دو سال

گروه عکس الف،   4001027099

بارش برف در کردستان که بعد از دوسال از یکشنبه ۲۶ دی ماه سال جاری آغاز شد، در شهرهای مریوان ۵۶ سانتی‌متر، بانه ۵۵، سقز ۵۴، سنندج ۵۰، بیجار ۲۲، زرینه ۱۶، کامیاران ۱۴ و قروه پنج سانتی متر ارتفاع داشته است.

بارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سالبارش برف در سنندج بعد از دو سال
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین