آرمان گرایی مردم ایران و مسأله موفقیت نظام

محسن سلگی،   4001026116 ۲۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
آرمان گرایی مردم ایران و مسأله موفقیت نظام

بخشی بسیار بزرگی از تقلیل موفقیت های نظام به خصوص در میان عموم مردم حاصل توطئه‌ نیست بلکه دست بر قضا حاصل همراهی و همدلی با آرمانهای نظام است. این نارضایی بس متمایز از معنای نارضایی یا نارضایتی به معنای مصطلح در نظامات سیاسی سراسر گیتی است. چراکه منشأ بسیاری از نارضایتی ها و بخشی بزرگی از آن، آرمان گرایی در ضمیر ناآگاه/ آگاه ایرانیان است. در حالی که نارضایتی در غرب عمدتاً مبتنی بر منافع است. جنبش وال استریت مصداق این مدعاست. در این جنبش شاهد چالش و اعتراضی علیه بنیان های ظلم و نظم ستم کارانه سرمایه داری نبودیم بلکه بحث و مسئله مردم معترض، بر سر تقسیم منافع و سود بود. اتفاقاً این جنبش نه تنها بنیان سرمایه داری یعنی اخلاق سود یا اخلاق فایده باورانه – که استوارت میل، جیمز میل، جرمی بنتام و... مبلغان اصلی آن هستند- را هدف براندازی و حتی نقد قرار نداده بود، که تقویت هم کرد. از این رو روح آن تقویت وال استریت نیز بود. دست کم تقویت ذات و بنیان وال استریت بود.

نظم سرمایه داری با وجود ایدئولوژیک بودن که اوج این شدت و خشونت ایدئولوژیک را می توان در ماشین و ارابه مرگ آن یعنی ارتش ایلات متحده آمریکا دید، از آغاز، دشمنی با آرمانهای انسانی و الهی را اعلام کرده است. اندیشه لیبرال از اساس دشمنی خود با آرمانشهر، ایده های کلی و حتی عقل گرایی را بیان کرده است. حتی در غالب گرایش های لیبرال و حتی در تعدیلات صورت گرفته در آن تحت عنوان سیاست اجتماعی و دولت رفاه، عدالت انکار یا شدیدا تقلیل شده است. در دولت رفاه هم شاهد آن هستیم که همچنان ذات سرمایه داری و لیبرالیسم پابرجا است و عدالت را به تعادل فروکاسته است. آنچه تحت عنوان سیاست اجتماعی مطرح می شود، محصول رویکرد و نگاهی نفس الامری و مستقل به مردم و معیشت طبقات فرودست نیست، بلکه صرفاً/عمدتاً تدبیری برای مهار آنها و جلوگیری از شورش علیه طبقات مرفه و بالاتر از این، شورش علیه سرمایه داری و جوهر لیبرالیسم است.

لیبرالیسم در ذات خود اقتصادی است. از این رو حتی لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم فرهنگی هم تحت حاکمیت منطق لیبرالیسم اقتصادی و بهتر بگوییم، منطق اقتصادی یا ذات اقتصادی لیبرالیسم است. در این فرهنگ با امپریالیسم اقتصاد-و نیز امپریالیسم علم اقتصاد- و امپریالیسم نظامی اقتصاد مواجه هستیم. اساس توسعه طلبی و جنگ افروزی دولت های غربی و در رأس آنها بالاتر متحده آمریکا اقتصاد و در یک کلام اصالت سود است. قابل اشاره است که اصالت لذت هم در دل اصالت سود جای می گیرد و قابل تعریف و تخفیف به آن است. 

در شرایط گفته شده،آرمان به سود و لذت فروکاهش یافته است، موفقیت دولت ها به همین تعریف شده و در ادامه، رضایت مردم نیز ناظر و متکی به همین حدِ محدود است. نظام سیاسی در غرب نه بر آرمانها و ارزش های معنوی متکی است و نه ادعایی برای آن دارد. افزون بر این مردم نیز از همین فرهنگ سیاسی تبعیت کرده اند. در این وضع، اعتراض سیاسی و نارضایتی مردم تا سر حد تمایلات حیوانی و یا حداکثر تغییرات جزیی در حد دغدغه های زیست محیطی و قانون کار، مالیات و نظیر آن، پیش می رود و حتی نمی تواند آزادی را به معنای همه جانبه و اصیل مطرح کند. آزادی هم به آزادی ازدواج همجنس گرایان و مانند آن تقلیل می باید. امروز دیگر آزادی رقابت در اقتصاد غرب هم چندان محلی از اعراب ندارد. یورگن هابرماس به درستی می گوید که در لیبرالیسم کلاسیک آزادی رقابت وجود داشت اما در لیبرالیسم جدید و سرمایه داری متأخر این آزادی رخت بربسته و برچیده شده است (نقل به مضمون) .

قبل از قرن بیستم، می‌توان رگه هایی از آزادی را در اقتصاد و حتی جامعه غرب دید اما پس از این، دولت ها با مدرن شدن و تجهیز به ابزار و تکنیک، حریم خصوصی را هم از میان بردند. حریم خصوصی حتی در دولت های استبدادی ارجمند انگاشته می شد یا اینکه دولت ها نمی توانستند چنان فراگیر باشند که حریم خصوصی را هم رصد و مدیریت کنند. به بیان دقیق تر، ابزار کنترلیِ این کار را نداشتند. افزون بر این دولت های غربی امروز با صنعت القا می تواند حس موفقیت، حس رضایت و حس آزادی را به شهروندان القا سازند.

دولت های غربی برخلاف نظام ولایت فقیه، هیچ ذات و اصول ثابتی برای خود قائل نیستند. از هیچ آرمانی دم نمی زند. برای همین نمی توان چیزی در آن ها یافت که بتوان آن چیز را به عنوان سنک محک و داوری همیشگی نظام سیاسی از سوی مردم در نظر گرفت. آن چیز در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این نظام، ذاتی دارد، اصول ثابت الهی و انسانی دارد که می‌توان آن را بنا به همین اصول به چالش کشید. در حالی که به چالش کشیده شدن نظامات سیاسی غرب صرفاً یا عمدتاً در حد رفتار است؛ آن هم رفتاری که از اصول قانون و تعادل تخطی نکند. اصول آنها در حد اصول قراردادی است در حالی که ولایت فقیه دارای یک ذات است؛ برای همین منطبق با فطرت انسانی نیز هست. از همین رو با معیارهایی نظیر آزادی و عدالت، پاکی و حتی با نیت هم داوری می شود. مصداق آن این است که در نظام جمهوری اسلامی حتی افعال و رفتار درست نیز به چالش کشیده می شود. چراکه نیت و ذات عمل در اینجا اهمیت دارد. برای مثال می گویند نیت فلان مدیر، قدرت یا ثروت است. زندگی افراد نیز ملاک قرار می گیرد آن هم به نحو حداکثری. شخصیت افراد هم به طرز حداکثری ملاک داوری واقع می شود. در حالی که غرب از اساس چگونه حکومت کردن را جای چه کسی حکومت می کند قرار داده و بر این اساس، توانسته تا حد زیادی نیت افراد و شخصیت آنها را عرصه داوری و اعتراض و رضایت مردم بیرون بگذارد.  هرچند غرب هم نتوانسته به نحو مطلق شخصیت را کنار بگذارد و حتی خانواده سالاری، طبقه گرایی و نژادپرستی در آنجا بیداد می کند اما توانسته همین صفات منفی خود را نیز از دایره قضاوت عمومی و رضایت مردم و نیز ارزیابی موفقیت خود کنار بگذارد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۳۷۸۶۲۰۱۵:۳۵:۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
گوش شنوا کجاست
dayani۲۳۷۸۶۲۸۱۵:۴۱:۵۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
حداقل انجا قوانین درست یا نادرست اجرا می شود ، اما اینجا بدتر از لیبرالیسم است و قانونی هم نیست که اجرا شود، از ایربک ها گرفته تا بی خبری گذاردن مردم از متن قرار داد 25 ساله با چین .
سینا۲۳۷۸۶۵۲۱۶:۰۰:۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
ای کاش عزیزانی که چنین مطالبی مینویسند، در ابتدا یا انتهای مطلب خود،در دو جمله، سعی کنند خلاصه مطلبی را که قصد بیان آن را دارند، به مخاطب ارائه دهند. این بار من زحمتش را میکشم: تقلیل موفقیت های نظام، عمدتا به دلیل همدلی و همراهی با آرمانهای نظام از سوی مردم است. نارضایتی در ایران عمدتا به دلیل آرمان گرایی و در غرب عمدتا به دلیل منفعت طلبیست. نظم نوین سرمایه داری/لیبرالیسم، با ارزشها و آرمانهای انسانی مانند عدالت و عقل گرایی در جنگ هستند، اینها در ذات خود، اقتصادی و سود محور هستند و بنابر این پایه انواع امپرالیزم های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و اساس توسعه طلبی ها و جنگ طلبی ها... در غرب، نظام های سیاسی و به دنبال آن، خواسته ها و مطالبات مردم، در حد نیازهای حیوانی نزول یافته حتی "آزادی" را از معنی تهی کرده. اگر در غرب حس رضایت یا آزادی وجود دارد، حسی کاذب و القا شده از طرف حکومت است. "دولت های غربی برخلاف نظام ولایت فقیه، هیچ ذات و اصول ثابتی برای خود قائل نیستند." هیچ آرمانی ندارند و در نتیجه مردم نمیتوانند آنها را بسنجند و محک بزنند. اما در ایران آرمانها و اصول والایی وجود دارند که میتوانند همیشه برای سنجش وضعیت و عملکرد مورد مراجعه قرار بگیرند. و اما نقد بنده: واقعیت، امری بیرونیست. فهم ما از واقعیت، احساس ما نسبت به آن، مسئله ایست که در ذهن ما شکل میگیرد و ممکن است متناسب با واقعیت باشد یا نباشد. تلاش نویسنده بر این است که بگوید نارضایتی یک ایرانی از وضعیت، به واسطه آرمانهای بلند الهی و انسانی است که در ذهن دارد و رضایت یک انسان غربی از وضعیت، به واسطه بی هدفی، بی آرمانی و تنزل خواسته ها به سطح حیوانی و در نهایت القای رضایت از سوی حاکمیت است. از آرمانهایی نظیر عدالت و آزادی نام برده میشود. نقد بنده این است که نویسنده، میبایست در کنار این توضیحات درباره فهم و احساس انسان ایرانی نسبت به وضعیت خود در مقایسه با انسان غربی، کمی هم درباره واقعیت وضعیت انسان ایرانی در مقایسه با انسان غربی توضیح میداد. از هر دریچه ای و با هر معیاری، چه با همان معیارهای الهی و انسانی نظیر آزادی و عدالت، چه با معیارهای به قول نویسنده حیوانی، نظیر منفعت مادی و لذت... واقعیت دو وضعیت چیست؟ چگونه با هم مقایسه میشود؟ از نظر آزادی، از نظر عدالت، از نظر رفاه (رفع نیاز های حیوانی)... با این توضیحات. نویسنده قادر نیست به سوال اصلی پاسخ دهد که "موفقیت های نظام"، با هر محک و معیاری، عملا و در واقعیت، ما را به چه وضعیت رسانده. نارضایتی ما از براورده نشدن نیازهای اولیه و بدیهیات یک زندگی در خور انسان است یا این سطح از نیازها (در سطوح مختلف معیشتی، رفاهی، فرهنگی، سیاسی، عقیدتی، آزادی و ...) فراهم شده اند ولی انسان ایرانی به واسطه آرمان گرایی خود، از وضعیتش احساس نارضایتی میکند؟
ناشناس۲۳۷۸۶۷۶۱۶:۱۵:۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
طبق چیزی که در متن آمده " دولت های غربی برخلاف نظام ولایت فقیه، هیچ ذات و اصول ثابتی برای خود قائل نیستند. از هیچ آرمانی دم نمی زند". اتفاقا این از نقاط قوت غرب است در حالیکه اصول ثابت اتفاقا نشان از عدم انعطاف لازم و واپسگرایی است اینکه از آرمانی حرف نمی زنند نقطه مثبت آنهاست چرا که عملگرایانه فکر می کنند تجربه نشان داده تا آسایس لازم ایجاد نشود تا مردم به جای دویدن برای یک لقمه نان فرصت تجربه یک زندگی با کیفیت را داشته باشندتا به فکر کردن و رشد خودشان اهمیت دهند در غیر اینصورت آرمان به چه درد میخورد شما در یک کشور فقیر عقب افتاده دور از مزیتهای پیشرفت آرمان داشته باش میخوای چیکار کنی خودتون تاریخ رو بخونید ببینید با این آرمانها چه سوء استفاده هایی اتفاق افتاد بیاین همین دنیا رو بهشت کنیم مطمئن باشید آخرت هم بهشت خواهد شد معادله را از اون رو حل کردن اشتباست اینکه به گرسنگان وعده بهشت دهید اشتباست رفاه نداشتن اشتباست فرصت فکر کردن و تفکر نداشتن اشتباست
ناشناس۲۳۷۸۸۸۷۱۸:۵۱:۵۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
بعله عدم ثابت بودن می شود به اسم حقوق بشر بمب زنند تو سر مردم عادی یا خودتان را به اسم قشنگ تحریم کنند! یا این که الان زوال جامعه را از ترویج بی حجابی از 200 سال قبل به خیانت ها و ازدواج با حیوانات و محارم رسیدن!
ناشناس۲۳۷۸۶۷۹۱۶:۱۷:۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شما یه سری تو همین غرب بد لیبرال سود پرست بزن، ببین چندتا نور چشمی رفتن اونجا برای زندگی، سرمایه گذاری، تحصیل و .... حاضر هم نیستن برگردن! از بس که بدی اونجا راضی کننده تر از خوبی اینجاست!
ناشناس۲۳۷۸۷۱۱۱۶:۴۵:۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
باید محصول را نگریست و نه شعارها و آرمانها. سوییس به قول شما آرمانی ندارد اما نظم و وفای به عهد و رسیدگی به محرومان و عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی و اقتصادی و محیط زیست سالم و بهداشت و آموزش و تغذیه مناسب و .... برای مردم خود فراهم کرده است. حالا شما هزار بار بیایید بگویید که آرمانهای ما بهتر از آنها است وقتی محصول شما بدتر از آنها است ...چطور می توانید با ردیف کردن لیبرالیسم و امپریالیسم ... مردم را قانع کنید که رویکرد شما زندگی بهتری برای مردم ایجاد خواهد کرد.
ناشناس۲۳۷۸۷۱۷۱۶:۵۲:۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
حقوق دریافتی مدیران رو پایه وزارت کار بدهید همه چیز درست میشودمدیری که حقوق بالای 25 میلیون میگیره معلومه درکی از تورم نداره!
رضا۲۳۷۸۷۵۵۱۷:۱۹:۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شما بفرمایید ما که ارزشهای انسانی را سرلوحه برنامه ها و سیاستهای خود قرار دادیم به کجا رسیدیم ؟اکنون جامعه ما انسانی ترست یا جامعه غربی ؟اینکه میفرمایید غربیها عدالت را به تعادل تنزل داده اند آیا غیر از اینست که قدرمقدور جامعه بشری چیزی بیشتر از این نیست ؟چه خوب است دو اصول مهم عدالت جان راولز را مورد مداقه میدادید.بغیر از این نگاه کنیم ما بعد از 43سال که مدام شعار عدالت سر دادیم در چه سطحی از سطوح جامعه عدالت را اجرایی کرده ایم در دسترسی به قدرت ؟یا دسترسی به ثروت؟ویا دسترسی به گردش آزاد اطلاعات ؟ اینکه لیبرالیسم و غرب را صرفا شامل هم جنس گرایی و طالبان ارزشهای ضد الهی بدانیم نه منطبق با واقع است و نه دردی از جامعه ما را در طول همه سالهایی که چنین شعارهایی داده ایم از ما دوا کرده است و می کند .واقعیت امروز جامعه ما سقوط شتابان بسوی فقر و فلاکت اقتصادی و اخلاقی و انسانیست.
ناشناس۲۳۷۸۸۸۳۱۸:۴۸:۵۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
اتفاقا سقوط اخلاق و خانواده بخش مهمی از آن همین تقلید از غرب بود که ایجاد شد
ناشناس۲۳۷۸۷۵۶۱۷:۲۲:۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شما یک دهکده به نظم و رفاه و سطح زندگی در کشورهای لیبرال در ایران معرفی کن ...به عمل کار برآید به سخندانی نیست...
ناشناس۲۳۷۸۷۶۴۱۷:۲۴:۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شرایط اقتصاد ایران قبل از انقلاب رامقایسه کنید با شرایط اقتصادی کشورهای ترکیه کره مالزی در آن زمان و دوباره در زمان حاضر مقایسه کنید همه چیز معلوم میشود
ناشناس۲۳۷۸۸۷۵۱۸:۴۴:۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
مالزی را نمی دانم ولی با ترکیه در رقابت بودید و مانند هم
ناشناس۲۳۷۸۷۹۵۱۷:۵۲:۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
مثل اینکه نویسنده در جامعه ما زندگی نکرده. در ضمن جهان هم فقط امریکا نیست.
علی۲۳۷۸۹۴۴۱۹:۳۱:۵۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
نویسنده عزیز یکجا نظام لیبرالی را متهم به دشمنی با الهیات میکنید ، درصورتی که روی پول امریکا جمله in god we trust نوشته شده و کسی که تجربه زندگی در امریکا داشته باشد می داند اتفاقا مذهب در امریکا بسیار پر رنگ است خصوصا در میان جمهوری خواهان و یکی از دلایل اصلی اختلاف ما با آنها مذهبی است ، تناقض اصلی این است که ما بعنوان یک کشور طرفدار نظام الهی و اخلاقی با چین و روسیه که اساسا ریشه کمونیستی دارند متحد میشویم ، لطفا کسی به من توضیح بدهد اگر این سیاسی بازی نیست چیست ؟
ناشناس۲۳۷۹۰۴۳۲۰:۴۸:۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
تا زمانی که افراد نامحرم که دنبال دوقطبی سازی درجهت اهداف غرب هستند و در حکومت رخنه کنند بهتر نخواهد شد که بدتر خواهد شد
ناشناس۲۳۷۹۱۰۹۲۱:۳۸:۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
مقاله مهمي بود ولي با نظرات نويسنده كاملا مخالف هستم. هر دولتي ارمان و ذاتي دارد. مثلا در مورد امريكا در بيانيه اعلام استقلال ، ازادي و شادي در زندگي ارمان هست. اتفاقا داريوش هخامنشي نيز چنين ارماني را بيان ميكند. و باز هم اتفاقا خيلي بر اين باور هستند كه امريكاييها اين را از كتاب كوروش نويسنده يوناني گزنوفون گرفته اند.
ناشناس۲۳۷۹۱۴۴۲۲:۰۲:۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
متاسفانه نویسنده این مقاله مثل دیگر مسئولین محترم نظام از افکار عمومی فاصله زیادی دارند و توهمات خود را به نام افکار عمومی تجزیه و تحلیل میکنند و اصولا نمی دانند که در جامعه چه خبر است و مردم چگونه فکر میکنند
قاسم۲۳۷۹۴۳۶۰۷:۰۶:۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نقد های واقع گرایانه دوستان را به جمهوری اسلامی خواندم . تماما درست است اما یک نکته اصلی را دوستان عمدا در نظر نمی گیرند. بیشتر ما بسامانی های تولید شده در این روزها محصول فشار های خارجی است نه جمهوری اسلامی ، وقتی تمام نظام سرمایه داری که قدرت اصلی دنیا را در دست دارد ، فشار بیاورد که نفس جمهوری اسلامی را بند بیاورد . همین مقدار از رفاه و نظم و پیشرفت را که مشاهده میکنید ،هم اعجاب آور است . البته بنده منکر نقایص موجود در جمهوری اسلامی نیستم . بله جمهوری اسلامی هم مانند همه سیستمهای بنا نهاده شده توسط بشر خطا پذیر ، مورد نقد د جرح و تعدیل قرار گیرد ، ولی منصفانه . این حقیر حس میکنم دوستان به خاطرنا راحتی از اوضاع سخت و فشار های بیرونی ،منصفانه قضاوت نمی‌کنند . جمهوری اسلامی در زمانه ای که بشریت سرخورده از نظام های مارکسیستی و کاپیتالیستی است . یک راه سوم معرفی میکند . البته لغزش‌های زیادی هم داشته ، اما این لطف پروردگار است که در برابر طوفانهای سهمگین همه جانبه از شرق و غرب همچنان استوار مانده است. دیگر این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم می‌خواهیم چه موضعی اتخاذ کنیم . آیا یک لیوان آب پای آن بریزیم یا تیشه برداریم و با طوفانها همراهی کنیم. اما هر اتفاقی هم که بیفتد این تفکر هرگز نابود نخواهد شد . در جای. جای این عالم نهال های این آرمان جوانه زده است. اگر در ایران قطع شود جای دیگری سر میزند و دوباره قد می‌افرازد.
ناشناس۲۳۷۹۵۴۰۰۹:۲۰:۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سلگی جان کوتاه بیا
ناشناس۲۳۷۹۵۵۵۰۹:۲۸:۵۳ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
همه بد ما خوب
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. رییس جمهوری که فرصت آزمون و خطا ندارد!

  2. وقتی در اولین روز آزادسازی قیمت‌ها، تریلی حامل روغن نباتی چپ می‌کند!

  3. به فکر فروشِ خارجی «زندگی پس از زندگی» هستیم/ پاسخی به انتقادهای تجربه‌گری که با «حاج قاسم» ملاقات کرد!

  4. یارانه جدید واریز شد/ شیوه ثبت درخواست برای کسانی که یارانه نگرفتند

  5. از اعتراض تا آشوب

  6. درخواست یارانه ای مهم مجلس از دولت/ فعلا به همه یارانه بدهید

  7. وحیدی: اصلاح یارانه‌ها به نفع مردم است/ واکنش شمخانی به اعتراضات مردم درباره گرانی‌ها/ وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت افزایش یافته است

  8. نگرانی صهیونیست ها از ظهور «نصرالله دوم»

  9. تغییر و ثبات فکری افراد در جمهوری اسلامی؛ چرا و چگونه؟!

  10. وزیر کار امشب پاسخ می‌دهد

  11. آینده اقتصادی کشور در گرو افزایش نظارت است

  12. وحشیانه‌ترین آدم‌‌کشی در آمریکا همراه با پخش زنده ۱۸+

  13. بانک ها؛ عامل شکل گیری ثروت های نجومی در جامعه

  14. قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد

  15. چرا این زرنگ ها تمام نمی شوند؟!

  16. نصف درآمد نفت از صادرات میوه!

  17. وحیدی: فقط قیمت چهار کالا تغییر می‌کند/اختیارات جدید به تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها

  18. اعلام حکم بدوی مهرشاد سهیلی/ پاسخ خبرگزاری اصولگرا به ادعای همتی/ توضیحات غریب‌آبادی درباره پرونده احمدرضا جلالی

  19. معادله برجام و مذاکرات وین دقیقا در چه نقطه ای است؟

  20. فاصله این طرف تا آن طرف جاده مخصوص چقدر است؟!

  21. آخرین تصویر از پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله فاطمی‌نیا در بیمارستان

  22. انتشار تصاویر جدید و با کیفیت ماهواره نور ۲ سپاه از پایگاه آمریکایی

  23. تغییر «ناجا» به «فراجا»

  24. برای شناسایی مشمولان یارانه، وضعیت مالی خانوارها طی دوره ۳ تا ۵ ساله بررسی شد

  25. جزئیات‌ قیمت‌‌ جدید مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات/ قدرت خرید ۷ دهک افزایش می‌یابد

  ابر آروان

  آخرین عناوین

  بلیط هواپیما