هشدار سونامی در پی فوران آتشفشان اقیانوس آرام

گروه ویدئو الف،   4001025063

به‌دنبال فوران آتشفشان زیردریایی «تونگا هونگا» در اقیانوس آرام، برای جزایر در اطراف این منطقه از جمله «تونگا» و «فیجی» و همچنین نیوزیلند هشدار سونامی صادر شد. فیلم زیر مربوط به جزیره تونگا است.