سیل و رانش زمین در برزیل

گروه عکس الف،   4001025057

سیل و رانش زمین حداقل سبب مرگ ۱۰ نفر در شهر مینائوس گریس در جنوب شرق برزیل شد. بیش از دو ماه است که این منطقه شاهد بارش باران‌های سیل آسا است.

سیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیلسیل و رانش زمین در برزیل
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین