دغدغه امروز افغانستان، دغدغه ایران هم هست

گروه ویدئو الف،   4001020026

خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر هیات افغاستانی به کشورمان در راستای دغدغه‌های ایران نسبت مسائل اقتصادی، داوریی و غذایی مردم افغانستان بود و برای چگونگی برون رفت افغانستان از این وضعیت بحث و گفتگو شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین