وضعیت خطرناک چند استان کشور از گسترش امیکرون

گروه ویدئو الف،   4001019038

صحبت‌های رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ارتباط با آغاز گردش درون جامعه‌ای‌ امیکرون در کشور و در معرض خطربودن ۵ استان را ببینید.