فتنه ۸۸ به روایت عکس

گروه عکس الف،   4001008011 ۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

قانون شکنی یکی از نامزدهای انتخاباتی و همراهی برخی از عناصر افراطی زخمی در سال ۸۸ بر تن ایران زد که حتی با گذشت سالیان هیچگاه کهنه یا فراموش نمی شود بلکه هر ساله با روایت صحیح، این زخم، تازه خواهد ماند تا به آیندگان به صورت کامل و بدون تحریف منعکس شود.

 فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس فتنه ۸۸ به روایت عکس