وزیر اقتصاد: بزودی گره‌های اقتصادی باز خواهد شد

گروه ویدئو الف،   4000916041

خاندوزی در با دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی: در ماه‌های آینده به شکل مشهودی گره‌های اقتصادی آینده باز خواهد شد. به ثمر نشستن اقدامات ما در وزارت اقتصاد اندکی تحمل و صبر می‌خواهد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین