بافت فرسوده منطقه ۱۹ تهران

گروه عکس الف،   4000916034

جمعی خبرنگاران از کوره‌های آجرپزی این منطقه، ضایعات فروشان خلازیر و فرودگاه‌ قلعه‌مرغی واقع در بوستان ولایت دوشنبه ۱۵ آذر بازدید کردند.

بافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهرانبافت فرسوده منطقه ۱۹ تهران
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین