رئیس جمهور فردا در دانشگاه صنعتی شریف حضور می‌یابد

گروه سیاسی الف،   4000915139

آیت الله رئیسی در روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف می رود.

رئیس جمهور فردا در دانشگاه صنعتی شریف حضور می‌یابد

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، فردا سه شنبه و همزمان با روز دانشجو بنا به دعوت تشکل‌های مختلف دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و برای دیدار جداگانه با اساتید و دانشجویان به این دانشگاه می‌رود.

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف دیگر برنامه رییس جمهور خواهد بود