واکنش خطیب‌زاده به درگیری مرزی ایران و طالبان

گروه ویدئو الف،   4000915033

خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه: آن‌چه در مرزهای ایران و افغانستان رخ داد اتفاقی ناشی از عدم آشنایی مرزبانان هیأت حاکمه سرپرستی طالبان بود.