تصاویر خسارت‌های ناشی از فوران آتشفشان

گروه ویدئو الف،   4000914102

با فعال شدن یک کوه‌ آتشفشان در یکی از شهرهای اندونزی و سرازیر شدن گدازه‌های آن، این شهر با خسارت‌های همراه شد و شمار زیادی از شهروندان، بی‌خانمان شدند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین