دیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان

گروه عکس الف،   4000914089

طلعت بیک مصدق اف، معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان صبح یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستاندیدار علی شمخانی با معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین