افشاگری دیپلمات سابق آمریکا از پشت پرده مذاکرات جدید برجام

گروه ویدئو الف،   4000910098

مایکل اسپرینگمن، دیپلمات با تجربه آمریکایی گفت: "امیدی به موفقیت مذاکرات هسته ای نداشته باشید چرا که هدف آمریکا از انجام این مذاکرات تنها اینست که به جهان نشان دهد اهل مذاکره است والا هدف اصلی آمریکا از بین بردن قدرت موشکی ایران و مقابله با نفوذ ایران در منطقه است!"

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین