پیش بینی مقام سابق رژیم صهیونیستی درباره لغو تحریم‌های ایران

گروه سیاسی الف،   4000908174

یک مقام سابق رژیم صهیونیستی در یک شبکه روسی گفت: آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند با تهدید و تحریم حریف ایران نمی‌شوند. آنها به تمام شرایطی که در توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ بود برمی‌گردند.