با اعتراضات آبی اصفهان چه باید کرد؟

گروه سیاسی الف،   4000907125 ۸۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴۵ تکراری یا غیرقابل انتشار
با اعتراضات آبی اصفهان چه باید کرد؟

در هفته‌های اخیر کشاورزان و مردم اصفهان تجمعاتی را در اعتراض به بی‌آبی برگزار کردند. بعدازآن اعتراضاتی در دیگر شهرها مانند شهرکرد نیز برگزار شد. البته بحران آب و مشكلات و چالش‌های ناشی از آن، منحصر به زاينده‌رود نیست بلكه بسياری از مناطق ديگر ازجمله اروميه، کارون بزرگ، تالاب بختگان، درياچه اروميه، هيرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غيره را هرکدام به‌نوعی درگير کرده است.

 اين مسائل بيانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگير است و طی چند دهه متأثر از تحولات منطقه‌ای، توسعه ناپايدار و نامتوازن در ابعاد مختلف شکل‌گرفته (نداشتن سند آمايش سرزمين) که درنتيجه، توسعه حاصل در حد توان اکولوژيک صورت نگرفته است.

رودخانه زاينده‌رود بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی بوده که از کوه‌های زاگرس مرکزی به‌ويژه زرد کوه بختياری سرچشمه گرفته و در کوير مرکزی به تالاب گاوخونی منتهی می‌شود. اين رودخانه در مسير خود از سرچشمه تا انتها 360 کيلومتر طول داشته و در دو استان چهارمحال و بختياری و اصفهان قرار می‌گيرد.

به دلیل کمبود آب زاينده‌رود و مسائل ناشی از خشک‌سالی‌ها در اين حوضه، از زمان صفويه، انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه کارون به زاينده‌رود وجود داشته است. تا اينكه در سال 1327 عمليات اجرايی تونل کوهرنگ يک با اين هدف آغاز و در سال 1333 به بهره‌برداری رسيد.

 تونل کوهرنگ دو در سال 1366 باهدف انتقال ساليانه 250 ميليون مترمكعب آب از رودخانه زاینده‌رود به بهره‌برداری رسيد. در سال 1383 تونل چشمه لنگان باهدف انتقال ساليانه 120 ميليون مترمكعب از حوضه رودخانه دز به حوضه رودخانه زاينده‌رود به‌منظور تأمين نياز شرب و صنايع موجود اصفهان به بهره‌برداری رسيد. در سال 1392 طرح انتقال خدنگستان باهدف انتقال ساليانه 65 ميليون مترمكعب از سرشاخه‌های دز افتتاح شد. منابع منتقل‌شده به حوضه رودخانه زاينده‌رود، به‌ویژه تونل کوهرنگ دو و چشمه لنگان شدیداً متأثر از بارش‌های ساليانه هستند.

 علاوه بر اين، پروژه‌های انتقال آب بين حوضه‌ای کوهرنگ سه (تونل سوم کوهرنگ) و تونل بهشت‌آباد نيز مطرح‌شده‌اند که به دلیل مشكلات به وجود آمده در رودخانه کارون از سوی استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختياری با مخالفت‌های گسترده مواجه و مجوز محيط زيستی آن فعلاً لغو شده است.

وضعيت ذخيره سد زاينده‌رود

در مقطع فعلی بیشترین توجه به بی‌آبی زاینده‌رود معطوف شده است. به دلیل سپری شدن سال آبی 1400 - 1399 با خشک‌سالی شديد و کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زاينده‌رود، همچنين پيش‌بينی تداوم خشک‌سالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرايط مساعدی ازنظر تأمين منابع آب برای اين سد در سال آبی 1401 - 1400 متصور نيست.

در حال حاضر، عمده‌ترين چالش‌های حوضه آبريز زاينده‌رود شامل بروز خشک‌سالی‌های متعدد، مشكلات در تأمين آب شرب جمعيتی در حدود 6 ميليون نفر در استان‌های اصفهان و يزد، مسئله تأمين آب موردنیاز صنايع (که به‌شدت روند افزايشی داشته)، عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و عدم امكان تأمين نيازهای زيست‌محيطی تالاب گاوخونی و تهديد تبدیل‌شدن آن به کانون ايجاد ريزگرداست.

در حال حاضر عمده‌ترين چالش‌ها و مسائل حوضه زاينده‌رود عبارت است از:

-تداخل موضوع‌های حكمرانی در ابعاد مختلف در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختياری و به‌نحوی در استان خوزستان،

- بروز خشک‌سالی‌های متعدد طی 15 سال اخير و سپری کردن سال آبی گذشته با خشک‌سالی شديد با کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زاينده‌رود و پيش‌بينی تداوم خشک‌سالی توسط سازمان هواشناسی کشور

- نياز به تأمين آب مطمئن برای مصارف شرب جمعيتی در حدود 6 ميليون نفر در استان‌های اصفهان و يزد

- لزوم تأمين آب صنايع استراتژيک منطقه نظير فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنايع نظامی، پالايشگاه اصفهان و غيره،

- عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و بيش از 6 برابر شدن سطح زير کشت مزارع و باغات در دهه‌های اخير

- عدم امكان تأمين نيازهای زيست‌محيطی تالاب گاوخونی و تهديد تبدیل‌شدن به کانون ايجاد ريزگرد،

- استقرار شمار زيادی از صنايع آب‌بر ازجمله ذوب‌آهن، پتروشيمی، پالايشگاه، لوله‌سازی و نساجی.

چه باید کرد؟

در مديريت بخش آب، طی ساليان اخير باوجود اقدام‌های صورت گرفته، روند مسائل و مشكلات اين بخش نه‌تنها بهبود نيافته بلكه به‌مراتب پيچيده‌تر نيز شده است. در اسنادی که برای مواجهه با معضلات آبی در ادوار مختلف تهیه‌شده‌اند، غالباً مسير ساده‌انگارانه مسئله شناسی و راهكاريابی طی شده است که نتايج قابل قبولی دربرنداشته‌اند. از سوی دیگر مسئله آب با جريان منافع و اقتصاد سياسی آب به‌شدت درآميخته و اين امر اجتناب‌ناپذير است. مسئله مهم آن است که رويه‌های تصميم‌گيری و اجرا بايد از شفافيت لازم برخوردار باشند و فرايندهای نظارت‌های مدنی بايد به‌آسانی ممكن شوند تا زمينه‌های بروز فساد و سوءاستفاده از بين بروند. در همين راستا بايد توجه داشت که

راه‌حل‌های مشكلات آب از معيشت ذینفعان آب جدا نيستند. در کنار هم ديدن اين دو مؤلفه شانس موفقيت سياست‌ها را با هزينه کمتر افزايش می‌دهد؛ بنابراين سياست‌گذاری در سطوح تكنوکراسی بايد با سياست‌گذاری عملياتی شفاف بر اساس مبانی علمی و ملاحظات ميدانی همه کنشگران جايگزين شود.

 برای حصول به نتيجه عملی بايد در نظام باور، تغييراتی ايجاد شود و پذيرفت که باور قبلی درباره مسائل دارای اشكالات عمده بوده است. باید پذیرفت بحران آب، بحرانی فراگير شده و علت اصلی آن نيز توسعه ناپايدار در ابعاد مختلف است که بايد کنار راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به راه‌حل‌های بلندمدت و ريشه‌ای انديشيد.

در اين راستا راه‌كارهای کوتاه‌مدت عمدتاً مبتنی بر کاهش و ايجاد محدوديت بر مصارف موجود مخصوصاً در بخش کشاورزی و صنعت است. همچنين ساير راهكارها شامل حذف مصارف کشاورزی آب‌بر، تعريف الگوی کشت مناسب، توقف کاشت در برخی مناطق، حذف برداشت‌های غيرمجاز و کاهش برداشت‌های مجاز در کنار پرداخت خسارت به صاحبان حقابه‌ها و اشتراک و فعال‌سازی مباحث بيمه کشاورزی ازیک‌طرف، همچنين چاره‌انديشی مناسب برای حداقل سازی مصارف صنايع موجود در حوضه با تأکيد بر استفاده از پساب (يا در درازمدت، انتقال صنايع به مناطق مناسب‌تر مانند سواحل دريا) است.

در درازمدت نیز بايد گام‌های عملی متناسب با مباحث حكمرانی مطلوب، آمايش سرزمين، مشارکت ذینفعان، فرهنگ‌سازی و يادگيری اجتماعی، اقتصاد آب و حسابداری و غيره در جهت حل معضلات موجود و افزايش بهره‌وری آب برداشت.

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در خصوص معضلات حوضه آبريز زاينده‌رود بايد توجه داشت جاری شدن آب زاينده‌رود به‌صورت دائمی همه مشكلات نيست بلكه مسئله اصلی مرتبط با اقتصاد و معيشت کشاورزان و برخی ذینفعان است که بايد به شکل اساسی موردتوجه قرار گيرد. ازاين‌رو حل مشكلات کشاورزان خرده‌مالك و توجه به معيشت آن‌ها در صدر اهداف برنامه‌ريزی موفق منتج به حل اين مشكلات و اين بحران قرار می‌گيرد.
***

*این مطلب خلاصه‌ای از گزارش «عبور از بحران، ايجاد پايداری و بهبود شرايط با کاهش مصارف آب و افزايش بهره‌وری با تأکيد بر حوضه آبريز زاينده‌رود» است که اخیراً در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.

دیدگاه کاربران

علی۲۳۱۲۰۷۵۰۴:۴۹:۱۷ ۱۴۰۰/۹/۸
متاسفانه بحران های کشور بصورت غیر خطی در حال افزایش هستند، بحران های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی در نقاط مختلف به یک دیگر رسیده اند و بر روی هم تاثیر گذار هستند ، مسئولان عزیز کمی از سیاست زدگی دست بردارید مسائل دیگر از سیاست پیشی گرفته است.
ناشناس۲۳۱۲۲۸۶۰۹:۲۸:۴۵ ۱۴۰۰/۹/۸
اینها کشاورزنما هستند که در این موقعیت حساس امنیت کشور را نشانه رفته اند.
ناشناس۲۳۱۲۳۲۸۰۹:۵۲:۲۱ ۱۴۰۰/۹/۸
غلام رضا مصباحی‌مقدم: باید مردم را به صبوری دعوت کرد. کم‌بارش بودن کشور تقصیر دولت نیست!
ناشناس۲۳۱۲۶۳۰۱۱:۵۷:۰۲ ۱۴۰۰/۹/۸
روحانی باید پاسخگو باشد چرا با برجام مشکلات اب و محیط زیست کشور و اشتغال جوانان حل نشد و بلکه تشدید شد ؟!
ناشناس۲۳۱۲۵۰۲۱۱:۰۷:۳۶ ۱۴۰۰/۹/۸
کشور با عدم مدیریت منابع آب و استفاده نکردن از آب شیرین کن ها در خطر همچنین با عدم مدیریت گاز ، تمامی شهرها در حالت آلودگی شدید هوا قرار گرفته
ناشناس۲۳۱۲۷۶۸۱۳:۱۸:۲۰ ۱۴۰۰/۹/۸
دولت اصلاحات اب زاینده رود را به یزد بُرد و برای کشاورزان اصفهانی مشکلات ایجاد کرد.
ناشناس۲۳۱۲۷۰۶۱۲:۳۸:۱۶ ۱۴۰۰/۹/۸
کشاورزها چند سال هست دارند اعتراض می کنند ولی مشکل این است که همه موقعیت های ما حساس شده
ناشناس۲۳۱۲۲۸۹۰۹:۳۰:۱۰ ۱۴۰۰/۹/۸
دولت باید به این کشاورزان مقرری داده و آنها را تشویق کند تا دنبال کار دیگری بروند.
ناشناس۲۳۱۲۳۷۰۱۰:۱۰:۱۰ ۱۴۰۰/۹/۸
39 سال پیش در آزادسازی خرمشهر سخت مجروح و جانباز شدم. تا چند سال قبل که روی زمین کار کشاورزی می‌کردم پیگیر جانبازی خود نبودم مدتی است که به خاطر جانبازی ماهیانه مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان مستمری به بنده تعلق گرفته است. می‌خواستم با بیان شرح حال خود مدیران نجومی‌بگیر که جنگ را هم ندیده‌اند قدری خجالت بکشند.
ناشناس۲۳۱۲۲۹۴۰۹:۳۳:۲۱ ۱۴۰۰/۹/۸
فتنه گران می‌خواهند ملت و آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب را پای خود قربانی کنند. فتنه گران دوباره زمینه اشتهای قدرتهای بزرگ برای تمرکز بر این سرزمین را فراهم کردند.
ناشناس۲۳۱۲۳۵۹۱۰:۰۷:۲۹ ۱۴۰۰/۹/۸
استکبار جهانی در هر تجمع صنفی سعی می‌کند چند فتنه‌گر و منافق آموزش دیده و اجیر خود را به میان صفوف مردم بفرستد تا یک غائله‌ای راه بیندازد. ولی به کوری آمریکای جنایتکار و اذنابش هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
ناشناس۲۳۱۲۴۱۰۱۰:۲۹:۵۲ ۱۴۰۰/۹/۸
نه عزیرم مردم دنبال گرفتن حق خود هستند، بر گرداندن اب به مناطق مختلف اصفهان
ناشناس۲۳۱۲۶۳۵۱۱:۵۸:۴۶ ۱۴۰۰/۹/۸
مردم اصفهان بجای تجمعات بی موقع و بی حاصل باید نماز باران بخوانند و از خداوند متعال طلب نزول رحمت الهی نمایند.
ناشناس۲۳۱۳۶۵۴۲۰:۵۳:۱۶ ۱۴۰۰/۹/۸
. کشاورزی در بیابان فقط نشانه حماقت است. اگر اصفهانیها با همین فرمان بروند شهرشان نابود میشود.
ناشناس۲۳۱۲۲۹۵۰۹:۳۳:۵۸ ۱۴۰۰/۹/۸
اگر مدیریت جهادی جایگزین مدیریت ناقص قرار گیرد و سوء مدیریت‌ها جمع شود قطعاً دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند.
ناشناس۲۳۱۲۳۵۴۱۰:۰۵:۰۹ ۱۴۰۰/۹/۸
دانشمند! آب نیست. مدیریت جهادی می خاد چیکار کنه؟ بارون بباره؟
ناشناس۲۳۱۳۴۳۱۱۸:۳۸:۰۴ ۱۴۰۰/۹/۸
مدیریت درست آب و ...
ناشناس۲۳۱۲۶۱۸۱۱:۵۲:۱۴ ۱۴۰۰/۹/۸
لطفا شاخصه های مدیریت جهادی در این مورد را نام ببرید. فقط گردن خدا چیزی را نیندازید!
ناشناس۲۳۱۲۳۷۶۱۰:۱۲:۰۸ ۱۴۰۰/۹/۸
اگر آب نیست پس چرا اصرار بر افزایش جمعیت می کنن؟ آب جمعیت 150 میلیونی رو از کجا میخان بیارن؟ غذای اون جمعیت رو از کجا میارن؟ صنعت اون جمعیت رو از کجا می خان بیارن؟ فقط طرح می دن
ناشناس۲۳۱۲۵۴۹۱۱:۲۷:۴۲ ۱۴۰۰/۹/۸
آب 4 میلیون مسکنی که قرار است بسازند را چگونه می خواهند تامین کنند؟؟
ناشناس۲۳۱۲۹۳۳۱۴:۰۸:۲۰ ۱۴۰۰/۹/۸
حدود 30 درصد آب کشور در شبکه انتقال هدر میرود. به خاطر فرسوده بودن شبکه انتقال
ناشناس۲۳۱۲۰۸۳۰۵:۲۲:۲۴ ۱۴۰۰/۹/۸
البته زاييده رود قبل از خشكسالي شديد هم اب نداشت ترديدي نيست كه قبل از خشكسالي بي توجهي به محيط زيست وايجاد سد هاي گوناگون وبرداشتهاي بي رويه براي كارخانه هاي مختلف وبي ثمر موجب خشكي زاينده رود شد واعتراض كشاورزان بيشتر براي بلعين أبها در كارخانه هايي است كه بدون توجه به منابع ابي ايجاد شده وحالا مصرف اب انها گريبانير كشاورزان أصفهان شده وانها را از نون خوردن انداخته
ناشناس۲۳۱۲۳۶۱۱۰:۰۸:۱۶ ۱۴۰۰/۹/۸
مشکل آب اصفهان ربطی به کارخونه ها نداره. مشکل اصرار بر خودکفایی کشاورزی با استفاده از روش های آبیاری سنتی هست. هنوز در تمامی ایران روش آبیاری غرق آبی است که بیش از صد برابر روش های مدرن آب مصرف میشه
ناشناس۲۳۱۲۳۸۴۱۰:۱۴:۴۳ ۱۴۰۰/۹/۸
آن وقت دکی جون چرا دیگر مناطق ایران یا مناطق خاورمیانه چرا خشکسالی دارند؟!
ناشناس۲۳۱۲۵۶۲۱۱:۳۲:۲۹ ۱۴۰۰/۹/۸
خشکسالی هست ولی مدیریت کرده اند که به بحران کشیده نشود.
ناشناس۲۳۱۳۳۸۰۱۷:۵۷:۵۸ ۱۴۰۰/۹/۸
یکی از این مناطق سیستان خودمان هست و اتفاقا بحران هم هست
ناشناس۲۳۱۲۱۱۶۰۶:۵۹:۴۴ ۱۴۰۰/۹/۸
بسيار كلي نوشته شده و بعنوان يك كارشناس سطح اجرايي اين گزارش را خيلي پايين ارزيابي ميكنم. بيشتر شبيه گزارشي است كه كارشناسان براي رفع تكليف و ارائه به مقام مافوق مينويسند. گزارش بايد شامل تحليل جزييات اصليترين علت يعني مصرف اب فولاديها و صنايع باشد. فولاد و برخي صنايع فقط از رانت انرژي ارزان و كارگر ارزان استفاده كرده و از فروش اين دو رانت براي خودشان ثروت مي اندوزند. در حاليكه استفاده مردم و بخش كشاورزي و ايجاد منابع ابي با همان رانت بسيار با صرفه تر است.
ناشناس۲۳۱۲۱۲۳۰۷:۰۷:۵۸ ۱۴۰۰/۹/۸
متاسفانه عده بسیار زیادی الواط که هیچ سنخیتی با کشاورزان نداشته و صرفا به منظور به آشوب کشیدن اجتماعات کشاورزان خودشان را وارد این موضوع کردند و موجب خدشه مطالبات کشاورزان شدند
خورزمالی ز دیار بختیاری۲۳۱۲۱۲۶۰۷:۱۰:۱۷ ۱۴۰۰/۹/۸
او بر اثر گناه مسولان و امت بر مردمان بسیار کم شده دولت ز کجا او بیاره سی اصفهونی ها و سی یزدی ها رونه کنه
ل۲۳۱۲۱۲۹۰۷:۱۴:۵۴ ۱۴۰۰/۹/۸
فقط بایدبه درگاه خدا دعا وتوسل به اهل البیت ع ودست به گریه به درگاه خداکرد
ناشناس۲۳۱۲۴۰۵۱۰:۲۶:۴۴ ۱۴۰۰/۹/۸
طلب مدیریت صحیح با دعا و گریه؟!
ناشناس۲۳۱۲۱۳۳۰۷:۲۰:۴۷ ۱۴۰۰/۹/۸
کلا درختکاری و فضای سبز رو خیلی گسترش بدید.. همین تهران چقدر فضای سبز و درختها رو رسیدگی میکنید و کم شدن. اصلا آب نمیدید بهشون. پس وقتی بیابان درست شد انتظار بارندگی و هوای سالم نداشته باشید
هیچکس۲۳۱۲۱۵۶۰۷:۵۲:۴۵ ۱۴۰۰/۹/۸
علت العلل مشکلات آبی کشور تصمیمات و اقدامات مدیران و مسئولین دولتی می باشد که بدون توجه به عواقب تصمیمات خود طرح ها و پروژهایی را اجرا کرده اند که باعث این شرایط شده است ومتاسفانه هنوز در پستهای مدیریتی مشغول ایجاد خسارت برای کشور هستند .
ناشناس۲۳۱۲۱۵۹۰۷:۵۷:۳۲ ۱۴۰۰/۹/۸
خدا مقصره ، نه مسئولین !!! بهتر هم که بنگریم ، به این نتیجه می رسیم که خواهرم حجابت را حفظ کن .
ناشناس۲۳۱۲۷۸۹۱۳:۲۴:۵۷ ۱۴۰۰/۹/۸
برو بابا اینجا هم دنبال فحشایی بحث سر ابه
ناشناس۲۳۱۲۱۶۶۰۸:۰۵:۳۵ ۱۴۰۰/۹/۸
باید صنایع آب بر را از اصفهان به کناره خلیج فارس منتقل کرد و آب را به زاینده رود برگرداند
ناشناس۲۳۱۳۱۵۴۱۵:۴۱:۰۱ ۱۴۰۰/۹/۸
پشت سد نمیگذادن آب بیاد.
ناشناس۲۳۱۳۱۶۰۱۵:۴۴:۴۱ ۱۴۰۰/۹/۸
صنعت اصفهان کلا ۶ درصد آب زاینده رود رو مصرف کردن علت بی آبی زاینده رود انحراف آب توسط سدها و بندها در سرچشمه است.
ناشناس۲۳۱۲۱۷۵۰۸:۱۱:۲۷ ۱۴۰۰/۹/۸
مطالبه آب حق مسلم اصفهانی هاست
ناشناس۲۳۱۲۱۷۹۰۸:۱۳:۰۳ ۱۴۰۰/۹/۸
1- *این مطلب خلاصه‌ای از گزارش «عبور از بحران، ايجاد پايداری و بهبود شرايط با کاهش مصارف آب و افزايش بهره‌وری با تأکيد بر حوضه آبريز زاينده‌رود» است که اخیراً در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. (بنظر بررسی مسایل و مشکلات بصورت علمی نبوده و بیشتر بیان تخیلات و نظرات شخصی بوده......) 2- اين مسائل بيانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگير است و طی چند دهه متأثر از تحولات منطقه‌ای، توسعه ناپايدار و نامتوازن در ابعاد مختلف شکل‌گرفته (نداشتن سند آمايش سرزمين) که درنتيجه، توسعه حاصل در حد توان اکولوژيک صورت نگرفته است. ( مهمترین دلیل را ننوشته : نداشتن برنامه برای آب و هواو محیط زیست که متاثر از عدم توجه به نظرات کارشناسان خبره و مدیریت غلط مسئولین مربوط در طی سنوات گذشته )
ناشناس۲۳۱۲۱۸۱۰۸:۱۳:۲۲ ۱۴۰۰/۹/۸
شایسته سالاری در مدیریت کشور.
ناشناس۲۳۱۲۲۶۰۰۹:۱۱:۵۸ ۱۴۰۰/۹/۸
نیروهای امنیتی هرچه سریعتر صف کشاورزان را از مزدوران جدا کنند خیلی واضح بود کسانی که جمعه اصفهان را به آشوب کشیدند از این گروه و دسته بودند
ناشناس۲۳۱۲۳۸۸۱۰:۱۵:۵۱ ۱۴۰۰/۹/۸
باشه به شایسته سالاری می‌گویم که آب فراوان کند و بیشتر بارش کند!!!
ناشناس۲۳۱۲۵۷۴۱۱:۳۶:۰۳ ۱۴۰۰/۹/۸
اگر شایسته ها مدیریت می کردند صنایع را بجای اصفهان در حاشیه خلیج فارس تاسیس می کردند. برای آینده هم خیلی کارها می توان کرد که از دست مدیران فعلی بر نمی آید.
ناشناس۲۳۱۲۷۱۸۱۲:۴۹:۳۸ ۱۴۰۰/۹/۸
ایا فکر کردید که فولاد خوزستان و دیگر صنایع این استان که کنار خلیج فارس هستن از اب خلیج فارس استفاده میکنن ، نخیر، اونها هم دارن از اب کارون و اروند رود استفاده میکنن، کجای کارید.
ناشناس۲۳۱۳۲۷۵۱۶:۴۸:۲۷ ۱۴۰۰/۹/۸
عزیزم آدرس غلط به تو دادن صنایع آب خیلی کمی مصرف می کنند
عمران۲۳۱۲۶۷۸۱۲:۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۹/۸
شایسته سالاری باعث بارش باران از آسمان نمیشود ولی جلوی هدر رفتن منابع آبی روی زمین را میگیرد.
ناشناس۲۳۱۲۱۸۵۰۸:۱۵:۴۸ ۱۴۰۰/۹/۸
شما هایی که با پارتی و سهمیه مدیر و مسئول شده اید دارید به کشور خیانت میکنید.اداره کشور سواد می خواهد نه سهمیه.اکثر اداره ها با مدیرانی باه سهمیه و بیسواد اداره میشوند.
ناشناس۲۳۱۲۶۴۶۱۲:۰۲:۲۰ ۱۴۰۰/۹/۸
مشکلات کشور نتیجه سوء مدیریت لیبرال هایی است که مثلا"تحصیلکرده امریکا و غرب هستن در پُست های مدیریتی جا خشک کرده اند.
ناشناس۲۳۱۳۶۳۸۲۰:۳۸:۳۰ ۱۴۰۰/۹/۸
دم روحانی گرم که کمی از این سهمی ها کم کرد وگرنه تا پیش هر کار اداری و قبولی از سهمیه ای ها بود
ناشناس۲۳۱۲۱۹۲۰۸:۱۷:۴۸ ۱۴۰۰/۹/۸
باید دادگاهی برای محاکمه وعلت بوجود امدن این شرایط تشکیل داد
ناشناس۲۳۱۲۲۰۳۰۸:۲۳:۳۵ ۱۴۰۰/۹/۸
هر کاری که ۵۰ سال پیش میکردید رو تکرار کنید
ناشناس۲۳۱۲۳۶۹۱۰:۰۹:۵۹ ۱۴۰۰/۹/۸
تازه رسیدن به حرف مسئولان 50 سال پیش ایران. با این تفاوت که تمامی رودها خشک شد. تمامی دریاچه ها خشک شد. تمامی آب های زیرزمینی تمام شد و فرونشست زمین شروع شده.
ناشناس۲۳۱۲۳۸۹۱۰:۱۶:۲۴ ۱۴۰۰/۹/۸
50 سال قبل هم خشکسالی آمده بود!
ناشناس۲۳۱۲۵۸۱۱۱:۳۷:۵۵ ۱۴۰۰/۹/۸
ولی کشور به بحران کم آبی نرسیده بود و سفره های زیرزمینی آب داشتند.
ناشناس۲۳۱۳۳۷۹۱۷:۵۶:۵۲ ۱۴۰۰/۹/۸
وقتی می‌گوییم خشکسالی یعنی بحران آب بوده
ناشناس۲۳۱۲۲۱۷۰۸:۳۳:۳۴ ۱۴۰۰/۹/۸
آب که نیست راهکار کوتاه مدت: به کشاورزان بسته معیشتی بدن که زندگیشون بگذره راهکار بلند مدت: مثل عربستان و الباقی اعراب، آب خلیج فارس رو شیرین کنن و بدن به مردم به جز این دو اقدام هیچ راهکار دیگه ای وجود نداره
ناشناس۲۳۱۲۳۰۵۰۹:۳۸:۳۶ ۱۴۰۰/۹/۸
درستش همینه چون کل سرچشمه های زاگرس خشک شده است و آبی پشت سد وجود ندارد یا آب شور هم استفاده نمی شود و بر اثر کمبود آب و خشک شدن چشم ها آب وجود ندارد چهارمحال و بختیاری به کویر تبدیل شده است و آب وجود ندارد در دل کوه چون باران و برف نمی بارد
ناشناس۲۳۱۲۳۶۲۱۰:۰۸:۲۲ ۱۴۰۰/۹/۸
عربستان و الباقی پول اون پروژه ها رو دارن ما هم داریم؟ اونا نهایت ۱۰۰ کیلومتر و به ارتفاع ۱۰۰ متر هزینه انتقال و پمپاژ دارن نه این‌که مثل ما ۱۰۰۰ کیلومتر و تا ارتفاع ۱۵۰۰ متری بخوان انتقال بدن. هزینه ش سرسام آوره. میدونی لیتری چند در میاد؟
ناشناس۲۳۱۲۲۱۸۰۸:۳۴:۰۷ ۱۴۰۰/۹/۸
سوال اصلی اینجاست که اینهمه صنعت استراتژیک با آب مصرفی زیاد چرا باید در استانهای کویری اصفهان و یزد احداث شده باشه در حالیکه متاطق زیادی در این سرزمین وضغیت آبی بسیار بهتری دارند.جز اینه که دهها سال ریاست جمهوری و مدیرتهای سطوح بالا در اختیار کویرنشینان بوده؟؟ لزوم توزیع متوازن قدرت بین قومیتهای مختلف اینجاست که آشکار میشه.
ناشناس۲۳۱۳۱۵۵۱۵:۴۲:۲۵ ۱۴۰۰/۹/۸
استان کویری سه تا پیست اسکی داره؟
ناشناس۲۳۱۳۲۷۶۱۶:۵۰:۱۵ ۱۴۰۰/۹/۸
چون هنوز نفهمیدی که صنایع در کنار مواد اولیه آن احداث می کنند و بعد هم آب در حد 2درصدی کشور را مصرف می کنند
abbas۲۳۱۳۴۲۶۱۸:۳۳:۵۴ ۱۴۰۰/۹/۸
دلیلش آقایان خاتمی و رفسنجانی و تعداد وزرای زیاد اصفهان و یزد هستند خصوصا وزرای نیرو
ناشناس۲۳۱۲۲۲۸۰۸:۴۶:۴۸ ۱۴۰۰/۹/۸
عطاءالله مهاجرانی: مقابل براندازان می ایستم
ناشناس۲۳۱۲۲۴۳۰۸:۵۴:۵۱ ۱۴۰۰/۹/۸
پس انگلیس رو ول کن، بیا ایران زندگی کن!
ناشناس۲۳۱۲۲۸۲۰۹:۲۷:۴۲ ۱۴۰۰/۹/۸
تا حالا فکر کردید در شهر گرانی مثل لندن، مهاجرانی از کجا درآمد داره؟ تخصصش چیه؟
ناشناس۲۳۱۲۶۴۹۱۲:۰۴:۱۲ ۱۴۰۰/۹/۸
عجب ! مهاجرانی وزیر دولت اصلاحات تا حالا خوب بود حالا بد شد !
ناشناس۲۳۱۲۲۵۱۰۹:۰۲:۰۹ ۱۴۰۰/۹/۸
حرفهایی از جنس حرفهای اردشیر زاهدی در آخر عمر
ناشناس۲۳۱۲۶۵۳۱۲:۰۴:۵۵ ۱۴۰۰/۹/۸
درود بر هرکسی که حرف حق میزند.
ناشناس۲۳۱۲۳۱۰۰۹:۴۲:۱۴ ۱۴۰۰/۹/۸
شخصیتی مُلَون و تنفر برانگیز
ناشناس۲۳۱۲۴۳۵۱۰:۳۷:۳۲ ۱۴۰۰/۹/۸
با تکیه به ملکه و بن سلمان ؟
ناشناس۲۳۱۲۴۸۷۱۱:۰۰:۴۸ ۱۴۰۰/۹/۸
مهاجرانی چند ماه پیش پیروزی طالبان را هم تبریک گفته بود!
ناشناس۲۳۱۲۲۵۲۰۹:۰۶:۱۶ ۱۴۰۰/۹/۸
مردم اصفهان و یزد طی هزاران سال زندگی در منطقه خشک ثابت کرده اند که آب را میشناسند. از زمانی که پای مرکز نشینان به برنامه ریزی استانی وارد شده (چاره ای هم نیست جز کرنش چون تمام درآمدهای کشور در مرکز جمع میشود) هر روز بدتر میشود. بهترین راهکار استفاده از متخصصانی است که مشکل و منطقه را میشناسند. این موضوع برای تمامی مناطق کشور عزیزمان مانند خوزستان و سیستان و خراسان و آذربایجان و ... صدق میکند.
رضا۲۳۱۲۲۵۳۰۹:۰۸:۴۰ ۱۴۰۰/۹/۸
بدون شک مهم ترین مشکل بحران زا انتقال آب به یزداست که نویسنده به دلایل نامعلوم آن راکم رنگ جلوه داده وگرنه همه آنچه گفتیدباشدت وضعف درهمه طول تاریخ وجودداشته بحرانی هم نبوده.یزدهم اگربافشارخاتمی صنعتی نشده بودباهمان ذخایرعظیم آبی تفت،شیرکوه،چرخاب و...مشکل آبی ندارد.
ناشناس۲۳۱۲۲۵۵۰۹:۰۹:۴۹ ۱۴۰۰/۹/۸
1- احداث اب شیرین کن در خلیج فارس و انتقال دایم آب به اصفهان و مرکز ایران بهترین راهکار است 2- یا اینکه انتقال اب از انتهای کارون و اروند رود در خوزستان. با این روش کل خوزستان سیراب شده و محیط زیست هم سالم خواهد ماند
ناشناس۲۳۱۲۳۶۳۱۰:۰۸:۵۰ ۱۴۰۰/۹/۸
ریشه مشکلات بر کسی پوشیده نیست انتصابات رانتی بدون معیار شایستگی، سیاست زدگی امور تخصصی، مهاجرت نخبگان، تنشهای مداوم بین المللی، سیاست خارجی پرهزینه، نبود شفافیت. مشکل اصلی آنجاست که اصولا اراده ای برای حل این مشکلات ریشه ای وجود ندارد
ناشناس۲۳۱۲۳۶۷۱۰:۰۹:۴۴ ۱۴۰۰/۹/۸
کشاورزان عزیز که قوت مردم را تولید میکنند باید ارج نهیم ..وباید دید مشکل از کجا بوحود آمده .مدیرانی که سو مدیریت داشتند بکار گماشته آنها باید پاسخگو باشند و بدانند در آینده اگر سمتی قبول کردند باید جواب پس دهند اگر این طور شود دیگر کسی که کاری بلد نیست قبول زحمت نمیکند ..
ناشناس۲۳۱۲۳۷۸۱۰:۱۲:۴۴ ۱۴۰۰/۹/۸
مدیریت کار بلد ومتخصص .
ناشناس۲۳۱۲۵۰۶۱۱:۱۰:۱۳ ۱۴۰۰/۹/۸
کشور با عدم مدیریت منابع آب و استفاده نکردن از آب شیرین کن ها و عدم تصفیه آب فاضلاب برای مصارف کشاورزی در خطر جدیدی کم آبی هست ، همچنین با عدم مدیریت گاز ، تمامی شهرها در حالت آلودگی شدید هوا قرار گرفته
مهدی۲۳۱۲۵۷۱۱۱:۳۴:۵۶ ۱۴۰۰/۹/۸
افزایش جمعیت و صیانت از فضای مجازی در اولویته فعلا
عمران۲۳۱۲۶۸۲۱۲:۲۶:۰۵ ۱۴۰۰/۹/۸
اگر به هر یک از هزاران کارمند موسسه های تبلیغی به جای هزینه های بی مورد، فقط یک بیل میدادند که یک طرح آبرسانی انجام بدهند، الان وضع بهتری داشتیم.
ناشناس۲۳۱۲۷۳۵۱۳:۰۱:۱۲ ۱۴۰۰/۹/۸
کار همیشگی پاک کردن صورت مسئله
ناشناس۲۳۱۲۹۱۰۱۴:۰۲:۲۶ ۱۴۰۰/۹/۸
بسیاری از باغهای بیشمار ایجاد شده در اطراف شیراز برای افزایش قیمت زمینهایشان بوده واکثرا بی حاصل و نیمه خشک هستند ولی آبیاری میشوند ، در حالیکه آب شرب شهر به زحمت تامین میشود. حداقل تصمیم مدیریتی بعنوان مثال این است که برای نجات شهر آبیاری بیهوده آنها را قطع کنند.
پند و اندرزی۲۳۱۲۹۷۳۱۴:۱۹:۵۲ ۱۴۰۰/۹/۸
ایشان در ادامه سخنان خود افزودند: با آب تصفیه لوله کشی فقط تن وجان شویند پدرجان و برای درست کردن چای برای میهمان باید از آب داخل بطری های فروشی داخل مغازه ها و فروشگاهها استفاده شود !
حميد۲۳۱۳۱۵۸۱۵:۴۳:۳۷ ۱۴۰۰/۹/۸
اين اعتراض جنس متفاوتي تسبت به قبل دارد. نمي شود صورت مساله را پاك كرد. پاك كردن صورت مساله منتهي مي شود به فاجعه هاي زيست محيطي. بايد حق اعتراض را به رسميت شناخت و قدري فراتر از رويكرد امنيتي فعلي با آن مواجه شد.
حمید۲۳۱۳۱۹۵۱۶:۰۳:۴۴ ۱۴۰۰/۹/۸
صنایع را با رانت به اصفهان آوردند خوب بیایید ذوب اهن را به مازندران بیاورید تمام بچه های ما به اصفهان میروند برای کار در صنایع شما حالا برعکسش کنید
حسام۲۳۱۳۳۴۴۱۷:۲۸:۲۹ ۱۴۰۰/۹/۸
اعتراضات در برابر خدا فایده ای ندارد !
احمد۲۳۱۳۴۶۸۱۸:۵۶:۴۸ ۱۴۰۰/۹/۸
باید مشخص کنند که اقتصاد این مملکت قرار روی چی باشه! صنعت؟ کشاورزی؟ گردشگری؟... توی هیچکدوم هیچ کار اساسی و مثبتی نکردند... نه کشاورزی و نه مدیریت علمی داریم... نه صنعتی در حد جهانی داریم... هر کشوری حداقل توی یک بخش جلو رفته...
ناشناس۲۳۱۳۵۳۷۱۹:۳۳:۴۷ ۱۴۰۰/۹/۸
توقف برنج‌کاری در استان‌های کویری و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و رفع پوسیدگی لوله‌های آبرسانی کشور
یکتانتتریبون

پربحث‌های هفته

 1. پاسگاه مرزی ایران زیر برف مدفون شد

 2. چرا بر سر چین و روسیه، اینقدر جنجال می‌کنند!؟ / پاسخی دوباره به پرسشی تکراری

 3. حسن روحانی در لباس سربازی در سال ۱۳۵۰

 4. چرا «جمهوری اسلامی» همیشه از خودش عقب است !

 5. درباره چندچهره‌گی برخی منتقدان نظام

 6. انقلاب اسلامی و مفهوم مدرن «انقلاب»

 7. منتقدان صادق و پاک دست؛ نه دغلکاران فرصت طلب!

 8. رونمایی از لامبورگینی ایرانی که در یک خانه در یزد تولید شد

 9. اشتباهات عراقچی در آخرین دور مذاکرات وین/ روایت ولایتی از جلسه با رئیسی درباره سفر روسیه/ دست خالی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس/ انتقاد دوباره پلیس از خودروسازان

 10. نظر رهبر انقلاب‌ در مورد قرارداد ۲۵ ساله‌ با چین

 11. توصیه رهبر انقلاب به مداحان/ ائتلاف یا گسست ناطق نوری، خاتمی و روحانی/ رونمایی از نقشه نئولیبرال‌ها علیه دولت/ جدال مجلس و اتاق بازرگانی بالا گرفت 

 12. میوه های صادراتی مشکلی نداشت، مشکل ما سموم تقلبی در بازار است

 13. آرمان گرایی مردم ایران و مسأله موفقیت نظام

 14. دانشگاه شهید بهشتی با محمد فاضلی قطع همکاری کرد +توضیحات دانشگاه

 15. سقوط تاریخی بورس

 16. باهنر: مملکت را با یک مجلس نمی شود اداره کرد

 17. پیام های سفر وزیر خارجه ایران به چین

 18. تهدیدهای انصارالله علیه امارات عملی می‌شود؟

 19. وزیر آموزش و پرورش: مدارس را نباید تا این حد تعطیل می‌کردیم

 20. غرب‌پرستان را چه مي‌شود؟!

 21. خودروهای داخلی همیشه از عقب تصادف می کنند !

 22. شلیک پهپادهای انصارالله به قلب ابوظبی/ آیا امارات به سرنوشت عربستان دچار می‌شود؟

 23. افشای جدیدترین اسرار از خاندان سعودی؛ ملک سلمان کجاست؟

 24. جشن تولد «قرائتی» در پشت صحنه «سمت خدا» 

 25. احترام جالب نمایندگان دومای روسیه به ابراهیم رئیسی

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. چرا بر سر چین و روسیه، اینقدر جنجال می‌کنند!؟ / پاسخی دوباره به پرسشی تکراری

 2. چرا «جمهوری اسلامی» همیشه از خودش عقب است !

 3. درباره چندچهره‌گی برخی منتقدان نظام

 4. انقلاب اسلامی و مفهوم مدرن «انقلاب»

 5. منتقدان صادق و پاک دست؛ نه دغلکاران فرصت طلب!

 6. اشتباهات عراقچی در آخرین دور مذاکرات وین/ روایت ولایتی از جلسه با رئیسی درباره سفر روسیه/ دست خالی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس/ انتقاد دوباره پلیس از خودروسازان

 7. توصیه رهبر انقلاب به مداحان/ ائتلاف یا گسست ناطق نوری، خاتمی و روحانی/ رونمایی از نقشه نئولیبرال‌ها علیه دولت/ جدال مجلس و اتاق بازرگانی بالا گرفت 

 8. آرمان گرایی مردم ایران و مسأله موفقیت نظام

 9. باهنر: مملکت را با یک مجلس نمی شود اداره کرد

 10. پیام های سفر وزیر خارجه ایران به چین

 11. شلیک پهپادهای انصارالله به قلب ابوظبی/ آیا امارات به سرنوشت عربستان دچار می‌شود؟

 12. گفت و شنود کیهان؛ انگشت کوچیکه!

 13. دیدار با شمخانی در مترو

 14. محمد فاضلی: دولت سیزدهم هیچ تصمیمی برای اخراج من نداشته است

 15. دیدار خاتمی و روحانی با هدف خاصی برگزار شد؟/ تاکید میرکاظمی بر حمایت دولت از بورس/ تنظیم شکایت یک نماینده از خودروسازان

 16. ایران و پیامدهای احتمالیِ قدرت گیری مجدد "ترامپیست ها" در آمریکا

 17. جزئیاتی جدید از دیدار روحانی، خاتمی، ناطق و سیدحسن خمینی

 18. اعضای «هیئت تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دوره روحانی» انتخاب می‌شوند

 19. مشاو بشار اسد: پاسخ وفاداری جمهوری اسلامی ایران را خواهیم داد

 20. به بهانه سفر رئيسی به روسيه

 21. اظهارات نماینده دادستان درباره ارتباط مدیران شرکت «کروز» با حسین فریدون

 22. پوتین به رئيسی چه گفت؟

 23. تحلیل پایگاه خبری "میدل ایست آی" از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه 

آخرین عناوین

بلیط هواپیما