تانک‌سواری نخست وزیر ژاپن

گروه ویدئو الف،   4000906112

کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، در جریان بازدید از نیروهای دفاعی - نظامی و سامانه موشکی کشورش تانک سواری کرد.