لحظه سرقت موبایل راننده ۲۰۶ در پمپ بنزین

گروه ویدئو الف،   4000903111

ویدیویی از لحظه سرقت موبایل راننده ۲۰۶ از داخل ماشین، در یک پمپ بنزین را ببینید. منبع: خبر فوری