انفجار مرگبار در یک کارخانه تولید سوخت موشک

گروه ویدئو الف،   4000903106

در حادثه انفجار در یک کارخانه تولید سوخت موشک در نزدیکی پایتخت صربستان دو نفر کشته و دهها نفر مجروح شدند. منبع: مهر