اسفندقه: تلاش شد خشت اول کنگره «سردار سربداران» محکم گذاشته شود

گروه فرهنگی الف،   4000903099

دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران گفت: همه تلاشمان این است که خشت اول را درست بگذاریم؛ چون بقیه کنگره روی این خشت بنا می‌شود و اگر خشت اول محکم نباشد، دیوار کج می‌رود.

اسفندقه: تلاش شد خشت اول کنگره «سردار سربداران» محکم گذاشته شود

به گزارش فارس، مرتضی امیری اسفندقه دبیر علمی کنگره شعر سربداران گفت: تعداد شاعرانی که در این دوره شعر خوب داشتند به نقد و نگاه داوران خوب بوده است. اگر نخستین کنگره شعر سردار سربداران که بنده دبیر علمی آن بودم، از نظر نقد علمی به عنوان اولین پایه درست باشد، بقیه دوره‌ها هم درست خواهد بود. چون داریم اولین کنگره شعر سردار سربداران را برگزار می‌کنیم. همه تلاشمان این است که خشت اول را درست بگذاریم؛ چون بقیه کنگره روی این خشت بنا می‌شود. اگر خشت اول محکم نباشد، دیوار کج می رود.

وی افزود: به‌عنوان دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران، همه همتم را صرف این کردم که بهترین داورها در هر حوزه ورود یابند، نگاه به شعرها نقادانه همراه با ساخت و پرداخت باشد و پِی این بنا محکم گذاشته شود.همواره در مسیر مسایل علمی، کلاس اول ابتدایی از دکترا سخت‌تر است چون کلاس اول ابتدایی پِی اول است، اگر درست گذاشته شود مدرک دکترا هم در هر دوره به افراد شایسته عطا خواهد شد.

دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران در پاسخ به این سوال که آیا در بین آثار ارسالی، اثری بود که شما و داوران را به وجد بیاورد، گفت: شعر با احساس گفته می‌شود اما فکر، آن‌ را هدایت می‌کند. این سخن شاعران امروز، دیروز و فردای ایران است. داوری که بخواهد مجذوب شعر شود، نمی‌تواند آن را داوری کند. ما تلاش کردیم در نخستین دوره کنگره شعر سربداران این‌اتفاق نیفتد. باید معیار سالم و منسجی از شعر داشته باشیم. حتما در آثار نخستین دوره کنگره شعر سردار سربداران شعری هست که ما را به وجد بیاورد اما نباید در داوری ما اثر بگذارد. باید در فاصله معینی از شعر قرار بگیریم که آنرا داوری کنیم. دوست‌داشتن و دوست‌نداشتن خود را دخالت ندادیم و سعی کردیم ناقد باشیم نه ناقل.

امیری اسفندقه در پایان گفت: این را هم گفته باشم که به تعبیر سروانتس شاعر و رمان نویس معروف اسپانیایی، این مردم هستند که سرانجام داورند؛ داوران کهنسالی که هیچ گاه در قضاوتشان اشتباه نمی‌کنند.