آخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالی

گروه عکس الف،   4000903089

حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا اخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه امروز سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد. لازم به ذكر است آرمان عبدالعالی، در سال ۱۳۹۲ مرتکب قتل غزاله شكور شد و به قصاص محکوم گردید.

آخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالیآخرین تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده غزاله شکور و عفو آرمان عبدالعالی
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین