آمریکا به دنبال راه اندازی جنگ داخلی در افغانستان

گروه ویدئو الف،   4000903083

شبکه راشاتودی در گزارشی به اقدامات کشورهای غربی علیه افغانستان پرداخته است. پس از شکست مفتضحانه آمریکا از طالبان، آنها به فکر تحریم اقتصادی و فشار بر مردم افغانستان شده اند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین