هدف اصلی قانون «جوانی جمعیت» از نظر قالیباف

گروه اجتماعی الف،   4000811007

رئیس مجلس تاکید کرد: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک هدف اصلی دارد و آن هم قرار دادن منافع ‎خانواده در اولویت سیاستگذاری‌هاست.

هدف اصلی قانون «جوانی جمعیت» از نظر قالیباف

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی طی توئیتی در صفحه شخصی خود درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نوشت: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک هدف اصلی دارد و آن هم قرار دادن منافع ‎خانواده در اولویت سیاستگذاری هاست.

در این قانون، خانواده‌ها در حوزه‌های مختلف حمایت‌های اقتصادی، آموزشی، استخدامی و در تخصیص منابع عمومی در اولویت قرار گرفته‌اند.

حمایت از زوجین جوان یا در آستانۀ ازدواج و همچنین حمایت از عموم مادران، مادران شاغل یا دانشجو نیز به طور ویژه مورد تاکید این قانون است تا ازفشار مضاعفی که بر دوش آنهاست کاسته شود.