ورشکستگی قدیمی ترین بانک جهان!

گروه ویدئو الف،   4000805032

بانک مونته دی پاسکی دی سیئنا، قدیمی ترین بانک جهان است که شروع فعالیت آن در حوزه بانکداری به ۵ قرن پیش بازمی‌گردد. ارزش سهام این بانک که سومین بانک بزرگ ایتالیا نیز محسوب می‌شود، در دو روز گذشته به شدت کاهش یافته است و کارشناسان معتقدند که قدیمی ترین بانک جهان در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین