تصادف اتومبیل صفر کیلومتر قبل از تحویل به مشتری

گروه ویدئو الف،   4000804044

هنگامی که یک دستگاه خودروی «کیا کارنیوال» قرار بود به دست مشتری هندی برسد، دچار حادثه شد. البته به سرنشینان این خودرو آسیبی وارد نشد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین